Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1851-1916 1906