Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen gemeenteraad (besloten), 1919-1935 1934