Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen van burgemeester en assessoren, 1827-1851 1841