i JJ- Z '3^/ >4# 444***- Z^y- Ca~* ^$k*Z4x- /44-c?—< <^/ZZ :.ac-<v/ rfzz y SfS- *- 34- Q /^y^- yy- '3 i 4 y Z~"~ ~<-w- - /y-^B0 ?-/<£ ru*r~' 34 eztyy- Zy^'*y3&%mr *5^- JL^y JZJLlZ ~zyr~& '*r£-S2~-tt- 3* i 4<L~~ iea~ <*>r> ^3-i# 34--£i>-J~ - C^t: 'fajc^y*s» £■<-&.--c a^/w /La-*-1 4f-a^y^" 3./^. c^ ■- <i2 ZjZ z /L, 1 Z- J^**Z==4/a^*--*2- yn^Zz^cS "2^Z, Zz~ y ZZZz O'*7"' /(-Z-rj Z y y j CJ 5,'^ 4*--<~jj cZ^3 /Zsr t y^ j$ - 2^cy£-— l^'^U- 4r* .:V-*2-^ -t--t~y-é- &-*- yzcu^s. %~{i'~£ <^K-fi/ y*-4<-<3-/ 4La- ***- t^~£L e M.Z y? /T^^t--*-' 4^,*^ /p-l^t-r 3t^e-x^cx^</4^ /4^£ <2*-Sl-~ 3*-* J- --a &—p 3>j C£>^~ yZ?—{r---e.-'-t--t~-*^

Raadsnotulen

Wouw: Registers van resoluties, 1593-1811 | 1752 | | pagina 49