«I iü IIH: ^(0, yy/.yy fyj Tryy* tl *%*-<#■ £s y.^— ife.^sw, A c. Q\ P^p^iX/A^- li TL«A&z/a aAX^ Aay a r^"A^'- 7oj a. -Jrf* ^^7*, frzSZe^ -y&y"^^ £t~ /ypc cy> /te. /4L.-, ?/&-*■, TT éfrff: AlAA c f^-22-ee<rA^y^r~'/ye//^pAz£~~- j yfr&L*u,^ 'A^ Ayrv £y AeA pA^/A-A- X&-, jA&^rS/ ySïl y' .f f/J ImtffliL i y&X y^tAcr y&*> J^AA/e, -A *yA /-*, yi jvy-;. yv yrfé/ 777/ c£'//7/77 I 1 lil 'n 01/es £-*-> 7y p.a*— y A- ^/yrrzit^z^&yArry, yy^ 7 y^ /?■-*- 6/±jy?&»L<d&e-^ /r&- /-/a. 7-*-r//. /y-eY/e r/Yïe-Jy/^ ~'~C\ /44t^ 'j&y. T, <-<^y j?~ y* ////$?-*// y*. c/fLtyA T>is J -/tr czAv Aevy.jt c7.<? J*L 77jyp> TT^/Aa AA'. A7 cA~~ ^AL/ A/fTyAaT /-p/7/f f/py^^/ééJAe p /ATA //yr/7c /f/z^i/e^C, y/pp-^/o—, i7r A 7 7/q_ y, Tt/t-tf/T-, yyy&yy y-.^ /k^Qy^yAAA~Az<f^e*-^ yyrA^T, é^Aaa^ 7 yAjojp.^ Z<-_ P^pZdjé, Sa/pT^A 'LTTTaAA Q/rq^Ai^ xs& r/ fêA- 7L7/y f^yu^yAT* O T/LLL-éy-zj <r^<y€- ^L-y^&y^a^-i- (^e/z?PtrT^-AL 9*7 y/^tyy/p^yy SAe^ y *-? TL ar 7 - ,4 y%L*~ 7 AA -e^^TiaA &r<? r-Au^ye^ 7 ALvs?^ {Ax/ /0zJëS AyA^y/ A^c/ée^- Ck?a^A/Puf 9~c tPt^ y~i, r py>?'? /p/y^yyy^},. styy Ak^eA sz&z+yyy> &Z*~t L. oAÏlc* v :£cf? y?i ^c-f Aet-e^ A/y^ &,r /éA-sfeAA-ï J&S^e^ A*- a-ruA~, - D\/Ay. -. /pi/ajO^A^J JbAfr^/ P?ys/yiA-i..-^/^rPA~ A\ y pCui^J^tÏX. A^Of /<u, jr/a/eMse*— f<*** .wAsy, r\ A y >/<tt,t^i7-e, /y/^e y r y^c/pA 'P^ir ■é'y- p-A 'dYT/z/ Ap/z-z ylAAl *1 ri ^yL- t&cyyy- <r-c7i/J •vf-yiA'-- /V'yy Vy e ys? e&- A/yy C yy >;7 Afyi r/A/yyA C/>yk y oy t» Ia-/ y i z. y^f-, y/i y^r '--~T - T fa /ï/lsl-d t, •^y-7 /^y^' ?-7 <y^ ^X' ^7? ,p7 -y7y y-%-

Raadsnotulen

Wouw: Registers van resoluties, 1593-1811 | 1752 | | pagina 24