m ""•'•vP'd •""Cl j/—-' y 'ypf*2~ "tC P* (Zs y-*~, *oj- p - y-S Z - S Yy>* f 4^. - - - P^^r S^-yy -*" 7y£*y&* /f 1 PP-' ïJr^WU' .6), l,<P' f Sl S+fZ Sy' t - •py^lpyy y*==£- i *pP C?- <z ^yy Q yP a y yyy# - P/Toé" /fr/y t /*jy'*~ és*yy? <£l Pc^. P~)^) P „P -i- i s*^*y V1) ^^s=- «s 9kZ^'' Vy y t yP pP zi..a^c f -vv y<i 7 sy%t.<sr*i P<£,- ^z /P - y? si r< p '/'ss-*1, z^ Yo. y>/c^~^tpP C^c c ,r Y?G Vy .'V'^ y V -ï -^y t? z^&zjé-c- Pp? P z? c e -*■ T-x j; C-P'p .v 'P. s y"-$c- I Cfii r^ Ê/1 èc 4IS £*-- 1-i( f S2> Pel Z N P r 5"*P> pv^ ?7S Z P-Xs^Pa évy"' -> »_-Y<P ^;Vr i7 /'iPy'P f. --4 P P'- ^5 y <- Tl'l^yP^WvK'; y^ f p Y ^Py, ^^-:" J2yyf 0y>-siPP y yy y tJ^rb^ty&iZj-j, y /ï/zzz ~frt-üj -fryyrfry (\m£Ï) zr^uXtrh^Cj-" 0%y?^ yZér(~~*l y^--if- yz- yP^--y- yyy1--»- ZZZ^t~t<yi yZ_^i'}Z.^1^5-" y d-e^y~ <2-- - P». c ïjt' &'■*"- -*- J0 V r - -SB- i e V<r ,4f£ O- <■- 'V 2 z *-*—*^v «y7 j'*? t r ti y/PP S> s y££-t-yZt Zie C £tt 0LC-. 1(;f 'L? t 7 /2<S~ Pj - y o ^-iP' ■7 (O J é?''l £/£~l P T -- t r 1 >- y ''c^ yy y:' j/)t2 C a -v Z -/t*-cri*j^«/ 'j'L>-z.tr~£j2'>9-'/<-■

Raadsnotulen

Wouw: Registers van resoluties, 1593-1811 | 1751 | | pagina 2