~C%,, KJ* r 6yjy^ $Jh& - ~s yfimJ jLj/yy-rf *5^ y /Jjéry O-A ^^/Uy'L r> O A~ 'j£Zs<-<£-*-*^~4.9 -T-Ls-t-t-tf. s*^7)&é Qt Ct£~~: 'jé L »JL* J &jfsrC^£~ C f)'- té/ Oy^/CZ Qofi/s-eP -5 y,JL^p. y~*> j** jRM.CT-S-rt~d Attl>1 ^yL- 7 ^*5 n t a'ui w-$ 'yyt>u()^$ /-^s~'~ jjj? Ox. ttésZu^Uj 1 é(êötlL c\jOl^x}$lC-$8~£r&L c (éjft ^7 Lé t £r 'ja/v V' li 1 f i|H; /y Alt AiS'ét-cjj ïi t txL= y /--/ ^i^.C s' A/ i *- 1~- AvXA- cAj^ jjj t T>ryiAe. *-i AA i 1f i 0 \j? y •i'AÊ A^-y y~yc J/ iAc ^yyrt yy wj&sdy d *4T A V^ yy*~" sysA-ti tAcsjj a A^-^y'n t-Até? A^yy-' ytéy~~ W y?-jt) f <K yy j f - Q-c,i S j 2 j t7/ jit t-*- -1~-4 ,-Ui yy-y' 4LjL-£<t-£c jja* -e O, 'S-^c-C c -7 f- "r ^LiZ ^c? C7*. - - ^yL-é^~ v TL-é&r As 4 <-^ES;//t.£<- A?-C //l y?y. ^2.^^A-jc--a. ti iJA^f ,.y y yy<i-1. c_ y a-'^-è- éc~ y~y.fr v^ y-t y? ri-v W' 4b*2sL^L y( y A4-&— (2^ iZtsL^e 4 cyjz y <^1^3» A?C-C±*-«.

Raadsnotulen

Wouw: Registers van resoluties, 1593-1811 | 1750 | | pagina 5