m>lzCC c zy t ti ~cr~cr K&C.A* ls**> c*-y x&t^J> C* y tvps ,fy y -1« *°e'po°3ri n 'Y kf' ^7*^ r -«— q£)^j h«*~it If ,P C p<" cy o r v 3 '<- 4' J fj{ -^^syfcr kt «--j-t erw1= O LnAA 'f C*>KfO Pt, ^jpo&4^4= l9csyy-?J> &y* C a^KÏ^ C J X^XyKzt*) l<tJ&J /Jef. <sA> l^rtr -o Y tr i^yCL+x t /«v1 J**? t *- Q f? H x^S' J <1x0 *S c^Ay ,^X< j t^7 -h '.j 1 S 0-<L-C. <f t1. ixXP-A C O f-cv?' ■ymX(isC~J f f *- <-> £.-* 4r i Xpp»» t$ J ^*9 Cd iCO s 4-x^-j f('LA, 'ptsz&Jsk0^fe#=^ ^^xxAsOrtA^ Ji/ t**-& Urt-4^^ O '-p Sft/t-J***. t t)P fOasrfeXa^ Se> t Jy 5 ,H=^^c* e* t a<^ 1 ^0->*<% J?y YtAy^-yyrT C~l)p.^^- I W LaJ OxA^z^t^D ^xal^ »->. -i z J t?&<S)=i L^?9-z*'csk- f t L JtxjtJL/y- te <***4 P *-*.-i. i^C L-o e La? C^eA- J s ^y ti-y» fC-yb Ly fif c f /e> - t,J itO^ rjP CmsL-. 11+~%-y^t. 7 j^t /h^y C i-* C-t^y fp e.A-t_&- 4jM <ze^**~S fsrJbh rft^A tJ 4-SA :*~i? «^g. 3 «a.^ J SjJJLtjo Cjo Pe t »~J-*yr c f J> iC2>J~\ p^t-A4- A 'yt^ot^Pi-i^l~> 4?cn-n. 0»-*9 i jy tSp -J3 £_-#* i-t,^ e>£{^ O t+C^jS $0 4 f UJ ao C^i yfir1 7 V»-^ *M" €J*yyS>y C^ff ?r.^/ OIP *a X/xAA- V OaaJ tX1 t*^txAc tUffft/%.J 0LaJ*CCc)i4 t? <7 f r« Vf-V f S* J St -tA a yr^*+~P-^ J!y5 4t?<J PS J Z yylyW 4 'h v O C A- 4b? Sa> z» K^e*P~C "P <-J pj4 tUP ^7 -<i^C2>r *iJ i; jLy J-t^P- p Lap e^t2)<p Ojy*tA> tevi- '"- y yL n -" Ö*-X& 0<3--M> 3 t-Ö <£2t-S JyCt *4 yr- "3 Ltt rt C l i-< i£ t^ytX y& t-cr-1. tA? L^rr /f te Cx^J y^- c(3f^ S y- .-1 i A^5_« «.r V, «t y^.--- <^- ^y rfl r+rA-SW e< ry -c^j f - V^" ^cJu^C^S {bctUi^ te&A cLif tJ-t, J c) <-^ J^tldCZli- ^Wriyit^ttT Q-~riC?bZP*e> j d i, v L^-^v- iy*~OLA /J^ <z^c-*-^ tM^tP <y%Alx/ y (A.JA -J-i~-- J)~S~J* C «--» c<^t -V-»~<r^-— pc* Ls-f*—vs- CxP^J £&JÉ: f? JX. KJ X-/ ylt-I^AyyAi S ptS A f 0-1, tJxA^ A^ SyZtiP \*A*<-Ccr -^Cy •- SJxA

Raadsnotulen

Wouw: Registers van resoluties, 1593-1811 | 1707 | | pagina 7