ns CxoV M., r <*-—ƒ>|4xW J ^-ry^i '-"A^ AZju-Jl^ Jr 'jAL^A tntA"^y^ 7rJl J-J-r'" Y7"~> ,..aw Lr'- ,r J /-^,*2» o I ly?*^ M Yu Jb c5kn?w A?-k vy*> {j 1ip^Jn1^ 4r£°b J - vy- a?m a'; 7 Jïs€Pt*+Q^~^4 p i ïT* ^e3wu^ /teLitêm^dï ix> S ucte&* *y*jf ê^-AA (A j /m? t^Me+U xA J**°è*~u vCïj Y i?u r k S£?"ff v~-y Ck_* 'j^-i. -t.. t' ~*-ke -1 i ei s£_ *c c -t-j^' A o 3 yj eJlzS Wi S^i t* -it> '-v V5 '"V- Afef- {,y? O 4^+*/v^ r K^rCt-Sr^-i As 9^~+ <-*-■- *-*«. 1&il$~ ^U-^öt x-—--A '-ei''- lj-P^J 4v- J{vj h.9 *£j Jsl£J n J--r'y £&+-< /La<>€tee>jy) h^> h&> /v-jt^iA' - -x ->/?/? «1 Kj e U&r-^r-l* O £-Ar U l A£rl9l -jL? xt' •i*f /ot» (C-^4 y La ct^XJ të'fj LX> <L^ty\^— L0cAA4~ >~*?j £mj> =r- aAz=^ /O lt a~r.At) ttSl 4ist*J> ï},iA^J d te? i^LJ^4^r ijêf-tyty tj/-^ Jt£)J Ste^JUL^==r l^bi\ O ctsiAA-tf t' -c 'p- *ib~t-?K- t^v O ftAs A C-f Aj **~Tks-A~z4 *91*. Qr+*y1^==t**~z^e A q^HJLisA t? c^->'i^Lr 3-tsi^~~' e 'S cc^auo^sA-a^A J" 1 7^ya2^-> 0!4stA) e*-^ X rv^e^. o W—-- 1)y^y y Aj^yy^' l^TaCf J'1* 1,f ^uMf' 'iA=z- Jy rytA>S U^jAè=^ *^^44-T2*sAj<f - A21 tu3 4^ocJnJl~^ to j^.L^0+**~ G ;y v ét f Vt•y-v.M d, tJ J Az ^'cejvu l^ui^At A^=r Vn^^AA^ ^£j C*aJ &J br-rr^td* (jjfi) LAO y-r y? ■yl4f ^^JX,/ >+l,J ^2)1 - (L"*»" -V C^ptJ - ;f*<» ïx"«^—,iS^ b>Cj*-1.%L. fjCA*/:. «-> ev i-> Aïxi-4rx -- i^JL^ A-zaxJl_.teJ> 1je? n 1141- /X. t - 1 /A^£-»t X Vt*s 'i HJ O oHA-dl^ (ïS^Lr^ICshr.Èij&JiAtob^ L*dl~- 0%*^tA«>— 1 f'J r) j"* A3~o~~e> kjl—> 0 f9 fr»*- c:' /-v 1 jPjp.a-4-7 *^y£yf e-^,7^ A— Clci^f -»-»-»-«>U-X-,9 J^t yoPf a>y üi/P

Raadsnotulen

Wouw: Registers van resoluties, 1593-1811 | 1707 | | pagina 5