Tv«o^ ^f-^j jwv^ ÉT"*' H "%CH%?-xP ^U\i \P V* S 't r-A "5/r5 V iwv S }W-)«V Oy*w? CV/<v H-^- '"•^■f^^p^sv'S) >,*- 0~«^ -v* f v?> -rU^% V '7 fP l ^yMiAxiTY, <C 4— .^V* »<>'.-l v^.'JV o„„ &<9lL&-~~y<$> V* crv^v v %-A- I r '\,- ^HV OMJ^_ (pP .4c: i - jp- "i ^%P<lmA.j>~- vc^o-x-F p". j^^v- *v+ y' \_<3>-(+'-v* p vr"'J' "v)0^.i/ .jj^^i? ■5r%.;- N--^' IC--^^"^S cvg^^ «ë^^VVc^ OS^- ^é\r <^£?p JtC^--? ^vfF^y ^c~tV- iVJ^u— ^j£?ixAc )n'^4 -/t^ 1-\-iJ/£Pï J^%C2 9^vV WhV,)^" Vvr V^Ffc^A (ZpjpU^J W. ^^hty- \-^jS ,.->> <^k^y~^'£ 1 u*>£ pycpy^J^ I J« Q: ^-F?p— cUïv^jbj ^,"f~ (}^(i r ','1hM-0!- $0- (>H t^446 Vr> 4 C^~7 v*i"t~^ *v>^i jO <a^ X) -, J ft \7 '^•J/v'K' 1 -J 7 Vv^l^' "N, '^'ir f£t&... i.. Sf "vy ti-i, "Ij)'' /-^ - V ,C *-" v «*F 7 °"f -y-VL^y v>5 g vr i 1 ^€^F- vrW ^1 4V> ^v~&*9-tyr* <v*»y |V^>»£^U« .j.. I Srs-ï,a kr< *- -=a_ 4-Vj-y* ^»sT o^-o'^^y A X-N^. -V^ C^Vc-^L^v F/ O X°^' w> j «-*?■* <^v\ A A £2s$iy 4>?j^V rvc~K> ^fTn.v> «4 £3<^c^rP$ ocli ^-(rYV^-H^/ \i.rxC(»J ',:Jh' ^c Xr^^sVv-y^J^vtbP (~&CtZ-7 -y t^-F5^- ^vAc^ Ar-^- j/xvv"^l^ <5,"vs^'t ^"n Jfrs*"-\>' iyi£Xs5h^./i*s£z V^> ^v*- iu)C>._/ <^7 1^-A~s -^.V j&TZu 0^^ W vrï is€^/^7>-bl o^Vv^-y ,:^,ncri^Ci^_ 4-( 4*^Cc3t /jlV^Ol «n 0^v y? y «- CTXaH C"Vr? C~7 **j jr ft \v v nJM r%Ji Vr>vv* .-^ 7T' "X - J1 v 'Vk4V«-^ fmtv9" •-" V' ^"*3 t~Cca--^vsc-c-p* 3 t t\-f.$^-*t' \.-*> jlt>^ *-»». v5~» *-«3

Raadsnotulen

Wouw: Registers van resoluties, 1593-1811 | 1632 | | pagina 7