V-v vé 6?* V "7"" x'v^7 xe>v^.4>yz>~ 7 y? tx - '/y7/ fy yfyft C. u^'nui (p^Jv"**7 Ci ^t) ^y7 y ;.v^v//7 (J^ C/2^- fi.uu T -,, ^s-cO^uMy l<^ Xcj^XX r> -> Xyp^0^/^ X/ 'Si^A /X«. f 7 jr> a-t-^rtfljL Ti^> d% iyy, 5 L-&*/ y^ép-fs^—^1 I vvy <r~^y 7 (J h.p 55^»- ~nA- O /7v5^/v-S Crf;\LJh/m (T^ J;s<& ^b&Èr? >>JiWjy jh ^w2%' *Z_L/z<,<' t ■>-.i-7° j (7P -~' ,i<2) 7" A(i// ^7'^76y^"~ f^4 Q/Vf^v' a-^> P/yfr'j~XvJ •ris' D s~r >v, ^P/7^ ^jcrvj j ^Y>t^ Cyy t—^y jy^y- yT^/* (4^ ty? -e P^^U^cj~€) SjZ-pf* >y» -y Q4l~ y» 3 7^ f'/P^ 1 ■aA'z •-«.-« y ,c ■&7» y}xLfh>vxP> ^-A) ^/yvArv \m*~ XXA/^ Py^pyy £X?y0/)fl \*7 ^wC^. P^'L /-x j-yv&i y\j l*^\sI? 1-S) ~t?7 -As ■yr^t.y 6V-A*~~~ wyV"£- A l> vt-cX-^ *.t o C-a-^Ck^-. ~yi^sA *t)^- tt£-~* X -AS^ SLs bS>^) c-y VXlA* jj-uy v y7 y v"^w—«"**v V(^ ^7?v-^t/L- '^l /'i/h- A^J }--£-/ir*'} X-} Asct-iyS^J} fSL f^C *10-9 X S f-yt ^l V j /~A j*t j^v»»»»»y «7i^<-y £,-^o i/b\^ L i*p A >vt~ L. /n <TN->» y» 7> v> C\a£j~ sÓUyJLs «>y ^/X- j vjx? t) vV^ 'Lt^" y i e C>™-^ f*'* 7^ '~l-~^ ycmt* £*-*- A I -Y~ i*.S? r*/ ,.r" '^Z^//,- ^v*. JaTv ■Cicxfypi^'' - (~pL-vSj/fi (p^vi^-h t V^J-^-- r-7^___ yf-HxJ'^^ y*r*~Wi <y> v; C^N ri"^ ^Ocrtj /i v*—- y ,1 /^y? v^vY ^y>t J1 1 i^^v- r-ih^y^] \}u^ T 'f/?éU,Q0\, *^j> t' <E3^ ^\,L f ^t>! V7« a-'-v s/y-ó ?ré~f-£ >•"- O <f X ,''<3 - U t^y<- yy£- -ry^^ e,*-*cr^fy-' t yA- 7, V 7- r< tifZrf'^ï'y-t>- .-£/UyS^ \j*y - J Li wv I >s^ J ^-) „^7 *fj-C-i**-*r\- i/1»*,^- yz^*-t4^ /C-» fc t l" af™, c"^ y'^' A"^- >é^7 i-y'J -♦ t A *m- - stH 1 f+rt J /iA £-4 *^1bl'C*~^.CyLf Mi. /T.yi'Lyy ry x '^1 aPu-'I /*7-y L o -v— m X* *^is% - - 7*-^ jï'i&X-' -1 Itéty ^x^As-A^- \»£*i )>v ^«-15 Xi^rT&j Hp -"c/ 'MyiC/h*^ jr y^c^v— ^J^f A^ h \j i^ Cxi&Ay Grw. /7*-D v^ 'u- yA jLff<X~f~^ -•■pf' "7 v<t7 vi^-'C/C x'TL't-t-^- -{57? <<- /-*♦ fc-^iA- w s**" r»M-' <-v - Z?->»-» >J AA -• ft - S f\ ff* >/^u ^4*# i-1 c

Raadsnotulen

Wouw: Registers van resoluties, 1593-1811 | 1604 | | pagina 11