""/Ë- /A cx ^^n--r P l AV-A 1'"" A AA~«- -CcL 6Ldrf?\-c^py A ft cjÉj}(j>A; f^- 'T^r AA Wt&-C wcOu <J/7 rr^s tT"/ A~ °V 4 r rT c<^/7 &SW.-0 f'j^Aj hy.<0( h 7'Ct- f fp-^^y C=^ /f? n »£*pfy a ^'L -é?y Y°^~l7<y ~p Pv^- -\ .O**» AA~dr*p£+j - rw-i ja~y^ ivLcCi.a 2a-uU 'r. '\?t-»~ll iU r*- ■\>r-"~*~- ^7 /a ,'7 'A7 vo^S ■f CA/^-L.) /<vi 1 /yn 7 Sy (P/"*-* ~j v,(U/%s~ S~ *6 <ttr++ -* jxz^ru c\^y /j-*rJÖ~~ -Y> A QrvSS, SP/% \-P C* 7 QrvTiy PPf%-vPPP) 1 t) Sn i y\ O r'f y-f q~<7o o v^c <£'L_ 7) /<^U_ -<7 J kSlcc 44"? (Oex 'MyS£ ^V1<^7 l V^ ^v.CA]'-6 L M- v-,5 A A /y /.v^ 7/) Sw Sr-y (SS-T) £y vC /fl ZS7a^„ {/kxj.-. J yw-1) A1''^ rxfl^^y^Ty1 /lCp^ 3J/ o^Lfty c=k:^^ sSy a-;X_ CA ll^v(X/i*^> L t*, %r *- V yt\i»r^-^* J~d U'T'jf i^-i'-im ■A^Ar-'i /C«-^> »-v yi\-mr^-'~ f~é 0 p t u*~X ^tvSm -tt* vr«A»_/- «3®» .H ■yilX-C S/Si i, y J l 1/ u c v^-' 7 A-^7 ^-y -Tri-x^-^- A^S \j c ~x7 e v.' 11

Raadsnotulen

Wouw: Registers van resoluties, 1593-1811 | 1602 | | pagina 9