/Kf yA Ac <y"ri t&AtyiA Zr)' A jLv^-^ LP •fi" 7 Jï, A"A C _±^l} 'ZACAt^ <Ztj^/kC- ytrïA '.A,;7/2 S-aS!^za 1 J 'i) W r^ü"^At^ (A Ay3~-<<ag Ac^j aaja/a 'VaOv^ -^&f*y 'V/A~~* {/CL cJr£ \^r- -$■/} /A-*>-'l~-' ^ggp /yf A-lZ hzA JM f Jrf* VK- U> £^/zAO11/) /-<> "/A^ 5/tC-" ZaC^-v^ 3^-^jP' 2-X- \p, j Zi,Q<^-< C-CfCZ- -vOjh~^~^ <P*~^ 7l>)~0 Zv jZtyM ^Cyrj^ c ^nt /i.C/l f PP /^v dr-^/yyf- fj-CiChu- *4PP rj^^.c,-p j" gC Azc A^^^^x.zAAg\ W/ pfx *- ''■- JH//Ar£~ J" kW er*c°r&- g^s/zZy oJ'i *Jc 1 ƒ1.0, /y^,' w» ^rfAi W~/J &0*? ^J^iy/S^fer rJA<~ A<ACi-£?\sh _J$/Cj-fAr~~C-A< 4-fA~ ~r ,'6 ~ZTy cy CZX-£>y^C\ %7C~ fC2- A-*A fasC A xZCAr-'(%A &/Z-2*Ai- ~~*ïA QAyHz£c~ Z> cxA>us\ezz"z ■yj sLjZ^U^ ^i/r^m~' "5 {jAAtC S jfó~— M-& cpyiAA ^~vv> *g f Aa cv' S_1" _S> -/^ -»*' xQ QC vU/5 l L fX -^V zCAAa-ji Ij- xfe£?Z—/ >-*v^-DX^ /City cX^ L(fiL^/% L& o "7. -' ^w '=H^y2~^'~-Z I j^\>Cs?fcS*v^*^l^~-~- cujf yvv^/ C piZ^zX /~fZ~ Zi-) Z^-*/C-J) y£A/CCCi^(^y ~^A C@/WlCC\~-/ n^Cl {{et Sj^ JA (pZ>0, M esxCA/f}f A ^zxu* fZC^*x~>} Jc £^~i-> i'-v^ <~f) J-V*4AS^~ £CC X~~ "SgJ </L. f -vv^- -i -éC—ï~ X" ',v^ "<y£' e Vk^ u^ £C Cru- >L4~ /fl* Cr o^fCCÏ- >p c-sfl^ _Sjj^cr „c 7-^H £}}-y /C1 y*>/Z ^gp-ZA Z C v,~0 Érif nPPy ^--~C f l PiTjrJ l C'Uïjjzr-f *JUZl/£zl A/^' >XA^ /yA1 (C(-£Z lx v pyi "W' -Crf>» )X l- vf"-/? t^w~ Al 3v\ /^v 3^/^rO^ l~a^lJA/P>j£fiJC^L-. A- V^J (~k£*n.-kCC-* C-Sf'ZL /C (V iSsJ JlZ-0y *ï)yv l^A ✓vC^t?-£a» Tj -w-» -a/^> ii^yi— ZZua A&yAj 1m £xbZZy*Jf~p Py*s- t J-O -v ^aaX- VtfM \AYZ? /rlt%-K_l- Z ~~^t~/Y*^' A~-^VLto*S— i) ^•.C-y^T'lA» rtX-CZ VC'J*^-} t/Z, -X>f %t x~-t /fX^ /^\iZ-?~6rvP N v-^ ycr-iT. <3£X~- {ZXZ. vur-yCXC" 7^^' »- Zj-C^ j A ^r- \Tmy/ Jy AvwC3 ^yf£fyZ-X /AZ^-Xp C Is^1 v LéZxvX -v^r? /^*(7 X "C, 7' -X J? V^ j xr -C- yty—-" <A*n \tA yX~Aj X F^- j—^r-^-n^ Z-Z 2— P l*v'L. r+t-J9CZldC'7 v» yC~Z\r L <- ».- i r L/ ^J^Vv- VAA v^AZZA) -3-v^-uv,^ f t\y\ 3 <^L„ ^^>L_ /^-W Zj-Cjf- *\j SJ -JXlXC - t. IcJ w> fc V (T^ v N mtmi

Raadsnotulen

Wouw: resoluties, 1593-1811 | 1599 | | pagina 8