,x 0 t'ppf-r <£k~?f> f f,/»T"f XX r' Xe" y*C /-X •^''"Vi1"'1'- - 7 ^/- f~*7 _2- Q*) «-. Py) ff'gyy yPfb -2 «.r-a "P<-" ri'fi> -2 .v—t P: /u h s£ «0 yin \±s£~) vPf u~ iy lXX '/- /-4r- jx-y-* -2'i.M //V2-; y .cy /Ut P.TJ& 't^/h fLop* *r Pfh 13f1 "Ppt^Ph sf j y^PfPyy P \C.^ ^^QPy^ /lC„&1> f/fpfc >Pj yP) Tpr^'"s7 irf - 7^- 4- f,fJfPpP^-/ 4^U L- 'V^ P^jjZ f- y^yf- P- --^.1/'=—/t^V« ƒ7 -^ vcr^.; 7? /jCxCl- SV> 1 P fïSx-s/tr' <P£P<x~ "H tl sil y 'y P-f P- c^? r~J ^-'X/ 42—y f tl 5 'X 4 0-c-P Syjfp) Pa+jfr d fD Sf Ct*-<c£l Jl-A tryPP^r- JpP ir- ~/\£P~*f7 P2y -xf PP 2- JL- Py 'XfeCCf 0f~*ypPP-P - a*^- ».*lPS yffyp y —r o a yP~ Tm» *j- f y. 7*i Hkj JPfpJiy P*r-f* *Ï~=Z>L*> yppp X f ^'-xc/X- «w^f /P x c_v/x 7^7 T'^y/- X y^P- *<2jcP-A> y. flSb yf*^- j )>^/~P- X JxsfP^P* ^yf~yP-*Pfyf C*cP~ -- - xr x>t >"-'*■ x cV>-».- V"zf*ry> 'Vfs -^yjHïsri p& IJ/fh v^pp p 'H/,yVTw9 1 a- >14 -v-y ^-x ex -c Vi tP-y pep- \>(PP<P^ X PÏy 'T J^l,f L- X- I iC-r *^/%7 Pp/t»*rP P'1 PP \f~PrP fyy fwfPl pPCA) i~ V- PP^fPyPj' yx ^H— pPP-i jZ*-&P~'' As -f-yPf fPP P x Ti— --v\ J1- f» *0i o f- p P\ <—-- px -> zT) 5t?^ v yty 2 -s ,14.x v*, ,,y cyr p.., x k> v.- l-y-xP ^-c -7 vt X ^L. t) - i/Z»<r ^uTlzf x- t -CS .k /?ly: ^7 /u 7 £p*> /tW Jt^, ff C\> PeyQr Up" - 0 +s>-/f-&€l~ 'fff r«r A-JZ-% $yf ~)yr t- f*+ Af C yPP yif fj tZU-v' /tX _,- fCt—'- ~f <7fl PP (P/7 ^**n//\'- M-P „pstCfJr' f/fl V 1 /ff c _S a£XP> etPP PtpfPj *0 L~ ff7 f* fPy -<V ~*-Pf*- X 1 *f 7* ff t X~Zg U^L^-ï ^X/ 7- ,^»T C Xv- "~V? y Z:c" t-Sr-^ PX_ f Pj~ O fl- :^7" X «*7 4—c^» -XCC—C pP-%* t~Tr-C -üt h~ PC \'C~lff£f&' r* Xf—' ~fpP7lfs^ .^<$>•7 - Pób"^ ■*->* £f^~ $P*) —0/ jfP ■>*-<,-<-. c^P P r>. /--C 3-fïjr J^P) TkP^sf^ P- x- -^ 0f *J~ y- tlf V P- ■-"— <>0 Pi*. p(- 1 /fw. i- xlt iX t) ^7 P ^yo 7X -vr- 4-V^ <-• "7^ '%uC VrC-5 ff^rU (~-^0 p€PPi-s) n *'fK S^) X* 1 7' - v ot~— v p*-7 i/ - s - j ^yC" *y'i °f7-*'L,_-.v'i 5^7 e»^ «X V--V" X(.\Z —Jè'Pf'- hp) X \,fr P>'j2 (d*-)- p^/ZX. v »»fty X.^7 *--y -MW^i j> X-y" nPPy-u <fP' c*r XX*P'"Pl v^'w.*, \PsiLpPL Pt-êZ. r uCX f~l-9P~> y -Py r-j>-<,/7- j - Y's^" n! i f^ré>Pf J ffHJk.^ H-«"7^4 <4^-, ->ty fx^Vl -f s faJwf c.~X"" P-P'6, P -r X X,t"*^'' -XC-I y' Pp> P- pp? ~rf '~f K7 —p^y p P'P fP>* 0 ~'-P/7'fCfZ 5l?i) 'rvJL/ 70,^-vi ff) '*-PP~ 2>/pL~ fmt=f J* y <-7ft •- fpwëpf2ït PPl \j y JyP- *-—? y~*p4 PP^H0r~~ yp 0T X-iiV-«XX< C 'Z. fv^; 3r 5^ j f v' Of j s jf Jpjv f ^■■^■'11 "J V*' - (5 '-^y <-P+*-* •K&ppi. f**{-*- ff ui f PIP" 7 X— My~P~ H- v -2^> X.7—5^-. Ca-—-*y ISir- "V b Jh- Skv"3 *2sryu*- ~\ve-~t- fZf ft® <.'v"~ïO v/ ,7,7 /V/* L >7 a V /- S, s1

Raadsnotulen

Wouw: Registers van resoluties, 1593-1811 | 1594 | | pagina 5