'/&A**28&rW PpP- J ,2 >-w (X-^/ A,»yv/ ^\~pPpfpP~rp:p<P a ^^tr' A's-y <%r 'C /.V* /7 c^r 7*** 5\ /?/^J 'k t; y *7 7 v 7 p/Pfp »,A *SpP ppppfffp' 0/p 7*y e P *w«> >7-? -<> l-iftërt* A«~4r 7 /pSpfc&T tëupbPe// 3* f -*> *- -> v.-, m p- l'^ i i,lPi ■■->'<■ aAh A t- ■k:^l /7 (3^ .CA x -;« 2<£ /2 -; rVi <Vd -^ Rl v */-^ (V^rf' /Ct ^.f -P'^1 -CV*"7 ^cj* V Jru /;•>•- 'V/ k«.4^) 7 Ctr" ^:r s s <5? n>°v. 7 >- ^xP*\(y~y -f h^-V^Xv. -.-* >^r^vT /J\^7 iv>c^?«?&fZ''° -'7 7 "7 «1 vf C s 1- p s -s •;-j - - sr~,s. X y/lC -v - i"A/*-; 7 T- vr 7 r x 7^ f (- -i p <■>*•-' 4* i f/L >*£j .^7^/ ,v^= ,-. - -, *tC» w>/ *pvir O »/«r x~ /2,~>>' \,ff.t%A i*2rf—} 7? ^-i! :"^r *7 7^ -V-^ f? - A .1 7 ,-^Z 3,.^ H PPf™ iP a.C 4',. ^cS pgtp [pcKi^P^P *>p h"\ ^^éZnfl PkP -TT pPP) (p P v P"> -v7 t' XP c (2<n *Y /t V P±p2p,; pp lp*p ^'V Ar cr/-^5' A y Q //^-'j~2PpZ 1 f- P ,y cp P-p o t -' l/p cXp^r^iy/p/ J u 7 2 -,,, I-f— y£St-'p ~t f <£~7 A' 7 o i' ^-5y^' <H*.T*> l^-Cp y t' »--v7- v 7 pfêp/f P -"A f c 5»-/Z-<, /.AU«2 c"*' tA a-.y 7}jjj_ >»x ofi'5 i i AA "W 1 *3" V -t- -,X t. l <~?7 f 'P P - _v v pc "T^v/ fbi'/^/y V»J /- 7 .4 -t h V »>*7 d ^>7 «T~7 ff* v/~2 *-/*■>. I v s *i*+-V v "\vi-s ^-' -»*■ f^tï'xr{~. •4< 7>Ai- ~-$/^ 7 r,' T /7 ^.-4 f-PJ {2), ?J>^ -r«, >3- ~>"P %<7" 67 37 1 - l/ A. H* £1<JP P 'P <«7^ ^s» 3> tT dï> ■.7-' i» ^'"25 ^-V) SPJ''S 1+'^ \7 @Su j S '«-iiC^v Z- Pp/* 1 y pH? V. 1. 1 f77 -- -.' ^.t ^4/ i t »7 7 - K ','9* - <*r*tyr~~?**f>- P~ 5 f -i' £p) pp-*- --T- v -^V ^Cj,-t-A-^.s "y?/11> f-jj.7 5 t*/'d^. c -z z>.Uvz p+eifJ'SK') ff ^7 \,ffs€r-jC v-ij 'tr<s -»-f> ^S-P/L- '7 -' z 7 g -3» y-z 9 f/yt p# Pfi. f) S tf ■-■ ->** - '"1 -S-A- 7" 7> o ^i%h(- r VI Jj ~r 1 A+t* -' f \*-J<Pf~ 'f /V' id^f.'f-v -1-*/ é"i 1 f~t- 3-fUj0 y Sj-f^foo-iy Jpf ^&p£^/vp ffp} f\> c*r~~P yP V ii J J - r r 1 c - c f 5 A^-zTft -ujrpp PpPf n* f-^~ *u"j p* .Z j 4 »9 t- -• ifyiz&iP <\>/£v "77 v^s. 7^ 77" t7.- /Z S7 V Xfp ?d-7 z?/ *x-7 7^- (7 <"-t-v s 7"! -s- A 7 7 7CT;- v-«_ C v c <- *4 -? é-o 7 cjf - d. - /7Ê ~v cf- I7 <<-' "V-«- -* rr-m «v r' 15 3 tTVl i> n •-• - -t - -7 6 7- - jQ7 ^Tari«w- i *+~>6> -«v^»- >i "^%Vs*y JS/ fjncr\ *n 7** '4- vö7 IjlAy J y$ a» JP l v i 0 -«» .-—k./ Z y-\ 1 =T^ V «s J5> t? w f77 «.7' ^7 ^*7 -vi-i/ i 7 - Z- TT^ "T^rTs t" n yi\ S<7- "V A ^Bf '-"""7 7 >-*« 7~ ,f£+\ v v^ 7 4- -T^7 -vï ft 1^1*X.f-1~~ j- (7 1 *7 2. ^*t- R xv "•';M yV:.- 1 A',I 22"^ - *7 £tf-^S f -ivf- y-J-/**n, *p" '\su, /x"Jh fj 3 -t 4 jftyy— /of- Jk&b 3f bva-r-ty ;- jfpfr'P H: jy. MrC^pA **y 1~ 1e,s* «-*A4<»«A Z-irv-Y X „_7 ff f V f J~y~b Pf «if^/ ?>-.» 2\f) h k-, f.t' 7

Raadsnotulen

Wouw: Registers van resoluties, 1593-1811 | 1594 | | pagina 2