GEMEENTE WOUW OUD ARCHIEF Oudste resolutieboek van Wouw, 9 juni 1593 1606» In het begin van de Tachtigjarige Oorlog heeft Wouw veel geleden van de strijd. Van 1503 tot 1593 was Wouw zelfs bijna geheel ontvolkt. Wanneer de mensen langzamerhand weer terugkomen naar hun dorp, komt ook de administratie op gang. (G.A. Wouw inv.nr. 37)

Raadsnotulen

Wouw: resoluties, 1593-1811 | 1593 | | pagina 1