2 és I' til 9 SI I! Ti. I' wy//v j?/<yyss/ y y?, //£- ,f'l li W y^/ké^yy v£ y V\ 22 Si A A ~7r> 'Xy A jA AaAa k/ aAa 18 r XL i I. :kyyy/z&yy il tfil "1|i fi i-t !:r ir i.y:|. 'ast /y/sw/'h z /yyc /l/Péf/rr/f/ /'/f?-? 2 S S< e< £x^<Z-~ S //s x J&tZLy 'Sm. m ""A /^y/y/J- Sss \'r xyszx. /^k/tdy.. xs/S S/2s t^s^/é 2*ms Széy k^'- yyéSSZXXrZ-/' /éf/zZ S7ë- 'zxt- C«<y^v t* A a- rs 2s<zy zxtkyy^y y2/'sx?yy'r?z'xz /éxZX 2 SS y^y^s?y /lx: S Jyryss sx?sx A y/yyyxxx^^ A ||i' y/^y/wy A ,ic#« ^>5» j- Ss? y ?7 xx-z sx V ili 22??? set? 'fayé** /fs, 2-y 72V? 5 c/zxz? <2 a y/^yJy^ s*//Av- ^A yy^y y.sz^x'X'X!yi-ék' /ky^y y y/^ y^X- XiS Afea f|f. I I, sg i j y~y c y? y sy A.é - z^? I Uj' 1, .MmS sZz? yéx* ck-t+p y /- !j «j 41®. s» 1 i:v r Itr ,.»'lSll 'u, rj; |;fi

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen 1814-1851 | 1829 | | pagina 27