z x y A SS siA - ,:.y.iy ög- d y".X /A y z. s?€r siz'Z ,a^ y óSuz <•- P aLzZ A ^s/ZZss. 9./ sP'^a A s. a y /zaZs^ y y y^Cy z a 'y S~C< /ZZs <-i y y '^Zf?*'.- -'H» y' y pys Syss< ZA< y .y/:/.-...^) /A-PA., J'c;s*a\ y<y.suaC /pA.yy-s^s* y Z y, sAss k- //.-As Zp ,/d-y ?J~~~^'aSaa s-.A-._s.., ,7 aZ*^ sdzss7 y&ZsotsóiA 'y/ys.sss - 9 'Asyy sZA 1 Aa.-^ccAA,, 'Azs-, y y "T ..y.y Z^y si As v - <r? -- y Z/yy v yzX ZZss.sZrss Jju XX A? «x /"'ts- s; z~ss Ass sZ<rs-s>ssrZs? s^lkZs? yX?X """~r As As (yys> <y s' y. A Zs.i/AUs-s,szZ. As£ 's SS's t, - S^^S y y SpA y Zs?s< ss Z A A S- vv<y/cz?s? A^tC„ ÓAAsUzuac. A'c zy/.^ j l '- 'yy a^f 'i y y i a Qê y- ;y c, y ss -A-ó ysASsscsi, ZSc'y s y <- V o^/yj As sAyó-i - V <r v. A is /Aru SYe yy x SZjA Z~C ss i S'yy s&.sa&tsty* sA, s' *Z~ a y s s t 'ós. c C AZ~z z zsl A^ yhföl A^yCs CtA y^yA*A-sA^tA s-sr» yZlA a Z —V /Apsc^ As. Ayyss.y^. s sr^/^s* sZaSs'Z Z A' A' /'is lAfApk, s* AA óACó^ ^As/ sAA- ^s'Azs V s A^*) S-7? i^X?-s*.y X- V Zs zt. Aó^: s Z 'Sss r r A A?S -S Al' si. s. y> XL ysz-y". +£1^.? 's A.- 'r ^Z*" 'AyssZsz ss SS Ss s' Aa. y ■Zs'„ sZSs? Z%7 ZZÏ sPA sAr Z^ZAy^-^r. Z^zpr -tf yx? c. A^y y «y? A A's. Ayj sZ AZz? Zs' psysAl <yy ^-c y-1 «r 'y^-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen 1814-1851 | 1828 | | pagina 30