li ï|- -x 7 ,y 7 f 77 7 *7>7. w 'ïi CZZ- l Z*~ yêjz.d/^^cZtf/ J 7^ iï ïtl r Z/7 U 7$ M Zd U j/j y/Zd y u-,~ JL~—j. dtfd O? 4^= v '%2^ ^^dd/dr/Ld„ ,//dy~<Z 7 It: >7^ U&Js 77 ZffdZ. S-O s y A d x?y f s^s/Z~y.//s, 1 y/~ Z^y/yy/Ê 7 A>< - B 7 7 7. Ir iliii 7 1 f /éjïj (j/7 is 1-. 77 dd j y y 77'- dd de, o/dddy1 /O dd udd 'f,~T7^i^t^, yyLy^e-Jy*y jC/7/ <y^ d/ ti... 77d 7^ ca.~~* oTcTju di^/d/Ztdyji^. ~*7~ dy y y "7 7y7 ^rztrzk dc <~y /y Z S //O/ ..'7 'liil tf-y-yiy yj/?/d<^->'/*-e^. Jyy7/--r"£'- zy# j/y^y.ry. Z/y y éycY.ï*—t~-&^dZzL-éy7 ^gyd^ ds-y1 6—cs-é.y/ y^yyt cV n /'.V' éTZS 7-7^, ,I ^A^^yyTZ/yydy tyyy 7 7 7 >>7 /t^eyd 7 y^y-y y ^<^7, 7 V 1 I Ij m i 'i £^/i o J O-*-y 7» 1 ^~Qy O.SzZ4~*v9 «7^« 77 (-4 v V f J* 1 *7>? /dt - ~^-y-c-c~v y <71— z^c—i <f> -y y7 7^ s/y-i/ c*-' -A- yQ_y *s<£*-~*-**+- ->*-» -£7' <?y*-c>t^> (j/r^^-yy is&i^/di 7 b 71 s o/c^,c^-/ d^ d' *-£- -^&/<lJ .-^,»1/ a/<Sr-&-7" O r.t^^cyc-- «- 7 !i y-gyCyy?y yi yy ydyy? e T&ccyde^-f -e~^ 7<f' *7 *1 r 6r 6/» W y y v T y~? ^e^ry' /dd-t^?Zmm zd/OC^^T. é/&y> i. aotHy-y/. j éryy /iy-^/cyy- iS C£y^ ddyyO /^yv^ Siyy2y A-^-7^- *-yy/yyiyr^i^acy d-iy /t_-&7 yyS?__y^£^cy 'y^yyy r~ y |B 77 ési-y <7~/y ydi- &diyy 7^ lyy-S /'y. -'.£.-^-7./ sd-y'^j lyS 4s-£^iyt '^y d/Z/yy^ &-yy? y-72/ /dy >Sy~OC^->yzy'' y<2^zy ^£^7^ ■^y-c-y/ <Ly?y Jy<cxy>^' y y y 7 y 7^ i_^^yZjiyyy 7^-7" ^2/77? 7e-r-v-

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen 1814-1851 | 1826 | | pagina 20