77 t£ï Zr7&. S&cf-. >Vö —y'- - ^-/ x «^-*™ yg^ yT y ^7f 7# ^.-c—y y -2 y-^w^>4^ 'c (^yf^ x? y €r~ 0 J4- ■fjf 4?~ sl >-<£^-e_ y *tr f -y^. <C777 <C77ZS 7Z-7P X oc 77^7 <^S- 0 y /\- ,^7 c^ (77 ^7? TZZi S'Jy -^C C* A^a... x v», -*> y. y x>x-c x, y x -£-3^2 r x y, /I Ö**ÖL -<x«x^C ^4, T^y _yy=yC«»_-t--t. .^-y - y---cr-77 tx x x c -^7^2^7 j* <2c. /^.e 77?c2 <S-t-<Q^JL~-' c. <-^C^7*Z^ c-^_-< &y7L- •+*-«-^-^ Jr--*-—, y y <V? n 'y s 7*~ /S a«_^_^*_^»r_e_-' -a-<—c_«?A_-."$>.e x_<-^- <3,^ 7*-7-*-7 7(S(^77Xe_.-^7Z<^-7-^77^ ^*&-^/- (?--^-,_,<^_ jL6Ls-<i c^_, &C %U-<Z- a-7 r ex <x Z~~7 ^-y'. o ^c_

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen 1814-1851 | 1825 | | pagina 12