a -. '/X 7"':/ **"- *l7/Z~ Ay* c/6'" L. r^.7 \l ^77y/**~ £s*~~. yjyjZ/ O .*X~w "'- """V AJy^°Z^~~zy~y"^ ^tL *a£) n' 7Lj~A *X~Z/h^S- Q>cS£Ji■*- *X~V<L* /zAL***A~u^ A. A~ ^eZL JU /£&.iy 6**^, ^<4- <6*^ ^X^S*L £~<WJl~r L^,» ZïZCy^ Zal fcjl^, l/-i~* y /"ie*a7^77j) /7 y~z*yy- e^ Az^. 'f1- )0. ^v^/x— A"* S &>A-y y/ i .22 jL/ Q^/t—t- ,,.r./>^~^- *-, ^7 -E' M <p aTL. /y- yx <r*~ <A Êr^aX» tcvrJ /<J/<rf^ /^W - 7s^ yJ v ÓM>*m*- tTZky aJwxA, *X~ /'^LoJMD. j?/aJ jZL ^^^/ouaU. Ó7z/*ïy?<k~ ><£l~ 7S?Ó<9 j. /f}y^, /bezv?#71*- de^-, d yixd^z j>7 >~y$> au/i oujl-*- s^De* *7 ^r y *r* y? -y,^//,,,:,.,/t^, Jjl'.J.- /.- 'i''-.^/X**X. *2tczjy />^y~~tAL- /rJt//^*~y A^/x^ AK^X sw jy ^»,9< ZVoz 7t*ze 4^^/-/ l7rv2t~<_A^-+ <y <&7 'KsvrjTy <7 ^ssï A-t - c^Lfc«L y£j*<*y>~+ y jïji<i j%7 fé&Jiy Set/ '7^' &a^, 7L/y <s atz-c^<2ctk^, aa^-~ 7^e '/T'ëtZ&s?yi<y.~ ^t, c ó'jjyai.yy^ y/*~, Ze /xTyiTiy y X~N jjCsjf/rt i Als-ct J>7e~i7r - Hsrro//<~y/r£~ <r/<_ /t sE- £4 oc

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen 1814-1851 | 1814 | | pagina 13