7 rU-»"'- '40 £*y~~ ^T s Jy^yy^-A^aL, /6n 2r/~>*~yAM - ^u a, Zt/p/p*^ j4 ■/y^- G ppy. .O; a7 CSTtZZZ? yArrzfi? y^y^JA y^^A, y- AM* u~r</ *£*- (%-ï y ^/*s// J ^S/l px^yy ,/P y&sn y i77^z.> yA/^^y <- '■•- r7A yy^y. ^/>y^A y$y~- 7^ pi o y G\ '/m* yy J7/y^iy //A- S—7 d -*'A>n-y/ ^V' ^«««iUyA ^/j/Pr^/yPTL/ y^yy &*M ■y y jh/*<Jr O?**™ S- M"? yo/^^/y Y^z *7 /Mz^y^ pA/A^ y Ay y^y7 p*^z y yAA/)<>yy<y /%/j-77^<y ry^r-^i^cje ujy^y/y yp^^- 3tl fa.s^ct^ 4*.<~'> yyyA7 jLy </a>r2 ^kATAa^ aA* TïzAb*-*.?^ 7 ^t"r1 ^7 2&y jA, <d/ic*~, Cy-77 Jt. Loc/r/* yy&d atA*. ,jy esT^tP^y *- r A OAJ' 'y^aj^e^y *ca?76y*. '6<4sazmz. yp\/-pr tfyc*~rty~"l»- YsJ ■-■'/ yt T^ïAvia/XétJy, oTpka/yLcy, %y^asn £7- AcscJ/oarrijP. ^yof^aJs vs*^ t/|\p>rMa&tc u, J?j/*opC y/ -■ 7v****e y/^J^u, -y ^Aa-A r#** 7 yA^^^y pYfftrAczzj y^^apy sppvz y y^77>o??zfo pAuzA Vtx^, y pTey/cZcy <AAczy A*yj? ^yTët&y/ 7> fotClT/ {■'£*-#? c^'7/f cAaA (~7CCZzr-z^c^AZj~77?. ,7>Cz-tfjhz. ybAttA Yti^. lyT^a^rr? Abu^rzy t A&r? Az-/ ZltP A^?i ~7 z^.y '~y°<- ^77 C~r

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen, (1810-1811) 1814-1830 | 1814 | | pagina 10