I li i -fff—ry <2y~ y^ I .y Ir f f l ;i I ir I IH# yy yy^ yt ^w I ^y-yyy/ sy* y^/^ y&^yz?^ zzyy^^, y^^ /y^y2f. yy^x-^- ^-' zyy^r- -k szyyytjy Tl i Ka I fi t i li I I I f! L AS Jy^L^f^^Cr /^S3 <x^~ zZyy^y^7" z^yy^yy yyyA- y^^^~^yyyy yy//zz& y /'Cy /.x/ /yzy^- yyy**s^^ y/<yy^ ,-^„ yyyy?yx^zyxx^ 'x^ y2^ y^yy^-y^ y^ y^2 A? X/ y^J^xy y yy, ^y^y y y^yy. yy^ ^/^^Ayy~^ 4& y^yL^y ^^y^yyy/y^z^yy- y, r y^yy^y. yy** a xic^y /y/f yèyy^£^.y^y^y yy yz^y-a- y.^-y~ zzx'jxyy ZZA Z^gA--*., y^L-, Z*t^x<rxy yyy^ w I yyyyy^,yyy xzs/y,/s y*<ézy j^^^xyy^ x^yyy ~-^y- y^y^y^yy-r ~yy- y<y^y xz vyyy y^yy^^ yy^, ^y^yy^f. -s##f *y zyy^u^ yyyyytj/ y^yy^y y*z2x^ ^*y^zz^^ysyyyyyy^y&yyxï^x^ zzAz y 1 y^-c^ yAx' jxyA- yy^-^ y^yyy -^A^'zy ^y^yyf.-yér^Z^zy^A^y /sf^zr^y -/'zz- j yy^^/^C;^46^4^ yCyy^ygyy zsy^x sfczzs y^^ <z^cl-^m- y^x yyyyxx^.y^yy^ yf^/y c - zz. y^xyzsz^y ^Ayjy^-r y^yxz^^yyz^y ^yy^x-y i i I u i i y -~ I - «r "S^^é-xL c W- ^Zyj2^ y ^ys^3?ys-j?- y. ■jS/t t t/*~^i t/ y^^tx/^au^y y^y y ~yy^~x- y^Lsy ^yy yyy y zAtAr^n-xeXt. I i p M '1 <Vv: I y 'T ••ij

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen, 1830-1851 | 1843 | | pagina 32