S S/Z77S <6 A. <4 /Sz», Z%t>. T"~? '4 tLz.. 4/S '/t O- I S, 1 Aw^- I ~sh Xf'&ty 4¥Ls x i i I /y/z*& Sy- Md y - ii 1 i j y J,.. 'y/u. y 4/4/7 ^4-74/7// y/èy ky/SXtS *y44/ /-/Z/'t/ S* 4}/7/ sték. *u4^ 2. 44/? 'V iZt/Z/Z <4 L24zyz *2s*7s .44 és& ^.47/4 7. st 44 S44 z. Vzèfét «- y y y ^y f y^vwKK 4/y- y y Jb4ikïitkats ty4y yy/zZ- ^é-*^4èzzzz.. P^Zisi^l4Pl^ty4^ y4z jffr// 1 1 s/. t/' 4 44. Z4 724 4h s; z. ^kts 4z 4^S*r Z//4-Z//iZZc Z^s44sZ^ i SiS 2z StS 4<Zt7 Zt? ^Z!ZZZyy4<r s-^yzk 4^<y Z-4 sf si Z yf/Zy SS//* 4 S4z*Zr/ ^4r'S zZyyS /^ZSSStk-- y*/ 1 4yy-tzSksk t zZkz 4 <>S?. 7/1*7 ïz4J/r7'7 tZ.itS >r ^4>4~ Z k\ S7 y 4 7 =11 4/ z 4/42~ 4 - Szjy ^'^sS Zzt' 4^y Zt^ ,4'£y-7r Sz4Z4 yézy-ZL Szyy W;| 4rStf. se- xS/fsZS7<4Z42777 Z4 4s/S7/7/ 4zSS'n\ 1 -V zz-S 7S47 sr2s??ïysS zS^ Z 4z 11 zS. -s zkS'zSrTZ- Jz '77 4k-zzst4zy<7 4 S4y77say S 4^77/^/4 Ly 'S I Ik Szt4 44''4 ZsTy t .1 si j| 4 £11 4/^2 £2 zz L77fZ/ 7 Zn S 77 7ts£ T' 7, - 7? w<V 2 t.7-7/7 -tz 7 Z/t ^fZ^eyVyy sZz*^ s &S **&S +*4 aJ~ 4^4<J0 ZU2. 4i7*, %^y4a/4t2 SZ <2. c <=- Sx&r 'CyZ. yzS/ -7*£-/2 C-t s '&-*-/ 2/ z, y y y j 4z Ty^k7- 7 f s/7 <2 ss -■I /T-Tt sr /j77 s '72^7/ 7/77 4z*~2 4/ z/24- ss z<4 j£sr zz. 4 /Z/tZt/Sl 4 44-zS*-y~ 4^2 <2^ ~zk y>4s*^ss Zfy //~2/ *- snsZtL ^Sk nn- 4 z. <- £s y*~,- z/ '^s' f z/. .- ss s*. Z!- Sz/4 ■sirss£!s*:7 S'7 t4^4/r 44/7x7 4^ z4s4 ^S/2 /zS/tT/s y >sëïz-yiS 2/t <z. ZS// /Sa. /41/44Zta *^7-^ 4*7/ Zys z4ts£*/ j/y ii'r s tZZZZ*/ czZyZ/y ^7 y/( ,^cCL. y V /J /*s SS 4^S^./ e. Z.yz. yy - 4k/ 2. S' y' S y-ys z S4 syS. tl. s2.4^442< I *z4jz r^ y Z. 4 iZSt-s77/ yyZ/tzZ'ssr-r S4 7si-4 4c 4 'Z'iZtS ss 4? y 4 /k4 Szy/yzS -4 ,77* y ZZZ ZJZ/ 777 Z/f 47777 7 2 7 7 72 z47A772 slZzZe- 'y'^4. s 77^1 7'7r-s s^ 4Z'/>7 Zy/77 In B 9 sZ<<2 5 ii i 'i i

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen, 1830-1851 | 1834 | | pagina 4