xé if<? &^yéxï* és^ss /z <éZy c c Vr^v,-fz zéz—y yj/ï' z^éééé- ^zsyz Mv%S y*- zZzz-'Z, •- ->■-y <^v >'-*■ zé y x yé^<sysz, éZZz-r éxs^éx^ é'zCztéySé éz <-tz~ s y£ <^e-r S^*2- x^Zc.-^^ s^ yy <^ey^2- z^yésé zzééééPe é-*a-z* ..vil X/z? J <-s<-zéécy Txéé zézéc zXyzzz zé,- z Xzéxéé /-^y (byhuéézét ie éjfééc S&Zxr S> S/s té/ZszffszS-yéz*- z? zfëéyy^séyex <&yz izyfe y^ ^é*Aé W^ éZLyég^y&f? Cf é^éé<-éx C- ^s^c^w >^^y£^*sr <z az -f é?&s S&sé' Oz-yy-zz^ é^zzé-Zc. /*sz-t /^^yt y éZ zz ^sé é*~~é?y-zéè-<é /é^r~ rt^r /s zX ^&>j»»»^^t. é^Zlzzé? X *-4&ér zé^-ié fXzr ^ééfXzy, é/éy?' y2 <- tói z^zz^jé, +*~£jf*rr yyy *rz_yék z/XzZ z- z z^-z- z^yy^' Xf/ x?x xéc-tz y^^Xz S Z>? x- és z^yyX^ yié' /Vyèy^rf-y ^^JZ-é -ii_»_ -e^e_- ^Vv»*yV« y^ifzC-c f y^ééye^^JX/^/r/y Xc- /■-// /zi.^, é^rï z Ss vLéz /L^&. j *■%£&- éée yks Xzyy. éfkzz Cz^éyyéé*?—*- r^ yr.**-él~ j ézt ^z7, y^^z/y Zz rrc é'Xz, ^£'Sz z*zz-y zt*-&, z.J.-Z. S ^ééz* 'z zz zzé ^/"Z/'/^iÉ'/^v zï/Zzé y$S tés<Zz-z zTZ z^zy^' yy-- zézz 2 zzz z^ z- S sz.z? sy j ssz <zz zz- z/&*7 z/yt& ez zééXzéxSazéé zZyzz zC.£- zzzz y y57 ^e/zzr- z-&y éz>i+-z t?-z2--z y< fzL~-&<. ÊL-yr- ^1- éé^éét, z^xL y j/é* J-Z*r <?<Z y

Raadsnotulen

Roosendaal: Notulen, 1830-1851 | 1834 | | pagina 2