- 65 - moet komen waarna doorzending naar Den Bosch volgt, dan is nou ja De voorzitter: Meneer Laurijssen: We hebben niet eens een toewij zing.Hoe kun je nu plannen gaan insturen. Ik vind het leuk om spoed te betrach ten, maar dan moet dat wel op iets zijn gebaseerd.We vragen nu al, terwijl het nog niet eens vaststaat hoeveel woningen we krij gen om tekeningen te laten maken. Ik zie niet wat we nog meer zouden kunnen doen.Ik denk overigens niet dat iemand bezwaar zal hebben tegen het krediet. De heer Laurijssen: Daartegen heb ik inderdaad helemaal geen bezwaren. Kunnen dan de plannen voor de 13 woningen die wel zijn toegezegd, niet eer der gereed komen? De voorzitter: Er is niets toegezegd. Er is aanvankelijk gesproken over 12 woningen. Nu komt er een aantal van 37 woningen, ik hoop dat het lukt.Als dit aantal minder wordt, dan zullen we dat wel zien. Maar we kunnen toch niet anders dan een krediet vragen om deze wo ningen te laten tekenen. Er is niets toegezegd. De heer Marijnissen: Het is zo in Zundert, de heer Huijbregts kan het beter zeggen dan ik, dat er thans in de gemeente geen acute woningnood aan wezig is.We hebben de laatste jaren een pracht van een program ma kunnen uitvoeren. We bouwen jaarlijks 36 a 37 woningen. Een bericht aanhalen van een andere gemeente inzake 92 woningen is wel mooi.... Maar heeft U ook gevraagd, wat de gemeente Rucphen de laatste jaren heeft gebouwd?Dat cijfer moet U ook eens daarnaast leggen. Op het gebied van de woningen hebben we de laatste jaren enorm goed kunnen draaien. U zit zelf in de commissie, terwijl der heer Huijbregts U kan informeren.We heb ben een ander programma dat we het volgend jaar gaan uitvoeren. Ik zie niet de paniek, die U nu aanvoert. De voorzitter: Dan mag ik daarbij wel opmerken, dat, indien je over de woning- lijsten toewijzing praat, je daarbij moet nemen, degenen die afvallen door de weigering. Dit aantal is ongelooflijk. De heer Huijbregts: Dat niet alleen. U zit zelf in die commissie. Ik meen dat er thans 160 woningzoekenden zijn. Maar wanneer je de aantekenin gen achter de betreffende woningzoekenden nagaat dan kom je daar bij tegen; 1 jaar wachten 2 jaar wachten enz. Als je dit aantal gaat schiften, wat voor aantal hou je dan nog over. De heer Laurijssen: Als je twee jaar wacht dan zijn er heel wat mensen die een wo ning willen hebben De heer Huijbregts: U zult Uw ogen wel openzetten, als we straks de woningen gaan toewij zen De heer Laurijssen: Als er een overschot aan woningen staat, dan hebben we in ieder geval genoeg woningen. De voorzitter: Het is dan te hopen dat we niet behoeven te stoken, meneer Lau rijssen. -vervolgens-

Raadsnotulen

Zundert: Notulen gemeenteraad, 1934-1996 | 1981 | | pagina 403