Beknopte inhoud der behandelde onderwerpen ^er^vergader GELDLEENIN GES Aangaan geldleening groot E 25000.- Conversie geldleeningen Aangaan kasgeldleening F 15000.- GEMEENTEFONDSBBLaSTING Vaststelling aantal opcenten gemeente fondsbelasting 1937/1958 GEMEENTE-GENEESHKEREN Eervol ontslag gem.geneesheer M.B.Jonkergouw 12 -4—'37 20 -8-'37 5-H-' 37 5-11-'37 12 -4-'37 Benoeming gem.geneesheer P.W.Koch Ook onder Personeel INGEKOMEN STUKKEN. Ingekomen stukken Ingekomen stukken Ingekomen stukken Ingekomen stukken INSECTENPLAGEN IN BOSSCHEN. Bydrage aan Comité bestudeering en bestry- ding van insectenplagen in bosschen (Ook onder Subsidies" KASGELDLEENING. Zie Geldleening KRUISBEELD. Aanbrengen Kruisbeeld in raadzaal. Aanbrengen Kruisbeeld in raadzaal. LOONEN. Zie Salarissen NIEUW Jji ARSWENSCH Nieuwjaarswensch van den Voorzitter. NOTULEN. Vaststelling Vaststelling Vastst elling Vaststelling Vastst elling Vaststelling openstaande openstaande openstaande openstaande openstaande openstaande ONDERWIS. notulen notulen notulen notulen notulen notulen Gebouwen. Bouw bergplaats aan O.L.School Benoeming en Ontslag. Eervol ontslag J.C.A.M.van de Sande als on- derwyzer-hoofd cursus in de Fransche taal. Ook onder Personeel Benoeming Hoofd 0.L.School Mej.C.J.D.Ver hagen Ook onder "Personeel" Schoolgeld. Verordening heffing schoolgeld lageronderwys 12 -4-'37 19 -2-»37 12 -4-'37 20 -8-'37 5-11-'37 20 -8-'37 12 -4-'37 7 -5-'37 19 -2-'37 19-2-2*37 12 44-'37 7 -5-'37 20 -8-'37 14 -9-'37 5-11-'37 20 -8-'37 12 -4-'37 12 -4-'37 ,12 -4-'37 Beknopte inhoud der behandelde onderwerpen der^vergaderB1' ONTHEFFING ART.55 QUATER Ontheffing art.55 quater der L.O.Wet 1920 ARTIKEL 72 Verleenen medewerking aanvrage art.72 L.O. Wet 1920 v.h.R.K.Par.Kerkbestuur v.d.H.Cor nelius te Achtmaal i.z.aanschaffing leer middelen. Verleenen medewerking aanvrage art.72 D.O. wet 1920 v.h.schoolbestuur van Klein Zun- dert i.z.aanschaffing schoolmeubelen en leermiddelen. Aanvrage art.72 L.O.Wet 1020 v.R.K.Par. Kerkbestuur v.Onze Lieve Vrouw v.Altyddu- renden Bystand te Wernhout i.z.aanschaffing van een nieuwe rekenmethode. ARTIKEL 101 Vaststelling vergoeding art.101 der L.O.wet 1920 over 1935- Verstrekking vergoeding art.101 der L.O.wet 1920 voor le halfjaar 1937. Verstrekking voorloopige vergoeding art.101 L.O.wet 1920 aan byzondere scholen over 2e halfjaar 1937. Bepaling bedrag,bedoeld in 5e lid van art. 101 der L.O.Wgt 1920 CURSUS FRANSCHE TAAL. Opheffing cursus in de Fransche taal Eervol ontslag JTC.A.M.van de Sande als on- derwyzer-hoofd cursus in de Fransche taal. H.O.V.A.M. Voor subsidie H.O.V.A.M. zie Subsidies" ESPERANTO Voor bydrage esparantocursussen zie "Subsi dies OVERDRACHT GROND. Zie Eigendommen PARKEEREN. de Leeuw: Parkeerterrein Inrichting parkeerterrein Vaststelling parkeerverbod PERSONEEL. Eervol ontslag J.C.A.M.van de Sande als on- derwyzer-hoofd cursus in de Fransche taal Ook onder Onderwys Benoeming Hoofd O.L#School MejC.J.D.Ver hagen (OJak onder Onderwys Eervol ontslag gem.geneesheer M.B.Jonker gouw Ook onder "Gemeente-geneesheeren) Benoeming gem.geneesheer P.W.Koch Ook on der Gemeente-geneesheeren Benoeming secretaris-penningmeester v.h. Burg.Armbest.H.W.Wassenaar.(Ook onder "Burg Armbestuur" 5-11-'37 12 -4-'37 7 -5-'37 20 -8-'37 12 -4-'37 12 -4-'37 20 -8-'37 5-11-'37 12 -4-'37 12 -4-'37 20 -8-'37 5-11-'37 5-11-'37 12 -4—|-3.7 12 -4-'37 12 -4-'37 12 -4—'37 20 -8-'37 17 10 1 2 8 6 2 3 15 9 9 3 3 4 5

Raadsnotulen

Zundert: Notulen gemeenteraad, 1934-1996 | 1937 | | pagina 90