9 11Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter vervolgens, onder dankzegging voor een ieders inbreng, de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Willemstad gehouden op 18 januari 1994.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1993 | | pagina 241