==3 EH= SiSSs r=- - - :s ïïn^ïr*die rvier °f ï£t ierr«init:dJga:r::rï:ir;:oraeronderinekennis gen™en hat fa" feTeïsS SHIS*.? F- - Moer<iijk koam'dat uas niet aiLeb^2::rvSdve™saiijSwij hebben one aan u aaagapaat-Ha -*>« Wij hopenUdat6u in^rverdere^oopbiL^orzeer g6daarU hopen dat u enTw fLilire^larïren'vrr6^61, gemeente Vlist en wiJ Het is mijn vierde Jeer dat ik P aan m°gen beleven. TT^Tf' famUie A"del het ga Jullie ^oedl -11- De waarnemend voorzitter reacrperi- nn ,i de scheidende burgemeester spreekt: volgende woorden tot Elkniê»rtdel' ™evrouw /lndel' led=" van de raad, dames en heren opgevangen. scheepsramp met zoveel zorg hebben half jaar met u ve^oLd haSn "1J elge"liJk °nS "a dia al mijn vrienden van ^■ÏÏÏTdïï^" "°,t °°k hartig zeggen he^ïeutT/ZIZul'Me kUm<S" u nog verder zult opklimmen. V geluk zal hebben en dat In België^ordt men oo^benoemrdoor df^^' Öen°emd d°°r de koningin. maken krijg. 6en loc°-b"rgemeester van Willemstad te Volgend jaar, meneer Munters aio ,m.„ Belgische militaire ere-begraafplaats wo^r^1^ d® herdenkinê °P de vaandel te laten inwijdenTernlllT^Z gehouden zal *k de eer hebben een zijn. inwijden ter nagedachtenis van onze mensen die hier gebleven ambitie°te h^Jm" Munters schijnt hiervoor geen stad blijven. ^Hemstee is Willemstad en Willemstad zal voor ons Willem- Burgemeester Andel maakt eraser van t. a zijn familie hebben gesproken Het dJJt oJ W°°rden dle zij teSen hem en weten dat wij na zes en JJn Jalf Lf ï°n?°ed' alduS de b^gemeester te Nu de heer Munters burgemeester A^del or> ï1^61"8^ ™°rtel hebben geschoten. tWeaamre°tmen.e V6rlieS draaien' aieUjd8gL%re^dbhUïf^LTc^?:giadLt *aaa 1. dan ook mocht ontvangen. laatste de burgemeester het cadeau van de raad -Een-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1984 | | pagina 257