-10- En dan Jan Andel en zijn vrouw Jannie in de burgemeesterskring "Het Markiezaat' Een smaakmakende man met zijn relativerend gevoel voor humor dat hij in de kring kwistig ten toon heeft gespreid. Een erg gastvrij echtpaar, waar vrij wel alle collega's banden van vriendschap mee hebben weten aan te knopen. En dat is dan hun verdienste en niet die van ons. Wij zien hem node vertrekken beseffende dat de winst van Vlist het verlies van Westelijk Noord-Brabant is. Maar het is Vlist graag gegund, het is Jan en Jannie Andel graag gegund en we wensen hen onder dankzegging voor alles wat we aan hen hebben mogen beleven, heel veel succes in hun nieuwe werkkring. Ik dank u." Namens de drie kerkgemeenschappen in Willemstad spreekt dr. H. Geurs, dominee van de Nederlands Hervormde Gemeente Willemstad, de volgende woorden: "Zeer geachte heer burgemeester, mevrouw Andel, kinderen, loco-burgemeester, leden van de raad, dames en heren, Ik mag even het woord voeren namens de kerken van Willemstad bij uw afscheid. Het komt onverwacht. Dat heeft iedereen al gezegd, maar als het niet ongewild komt dan is het toch niet onplezierig, al komt het onverwacht. En in dat licht willen we het dan ook maar graag zien. Burgemeester, als het voor u een verbetering is, of wat het dan ook wezen mag, dan gunnen we u dat van harte en we wensen u daarbij graag al het goede. De kerken, en ik wil mij toch maar een beetje bij mijn leest houden, verliezen in u echt een burgervader.Eén die oog had voor het sociale werk dat ook wij proberen voor de gemeenschap te doen. En één die er niet alleen oog voor had, want voor een kreeft of een krab heb je ook oog, meestal nog meer dan twee. Maar u burgemeester, had echt positief oog daarvoor. Samen met uw vrouw en uw kinderen hebt u het sociale werk van de kerk en ook het kerkewerk gesteund waar dat maar kon. Zoals radio-uitzendingen voor bejaarden, sooswerk en wat er allemaal aan levensvreugdige activiteiten plaatsvindt. Burgemeester, ook wij als kerken van Willemstad zien u node gaan. Want waar halen we weer zo gauw een burgervader vandaan die zoveel kijk heeft op de ker kelijke zaken zoals u dat had. Een persoonlijke getuigenis mag er misschien ook wel even bij. Als pastor heb ik eigenlijk zelden of nooit een burgemeester als u ontmoet die zo de geheimen bedoelingen van een preek kon doorzien. Ik mag de vrijheid nemen op te mer ken dat een preek soms inderdaad geheime bedoelingen heeft. En dat u ze zag was natuurlijk op zich al een verfrissende verrassing. U bent ook bijzonder geestig. Want toen wij hier nog maar pas woonden, kwam u in ons huis en keek naar het kerkhof, kennelijk heeft u uit ervaring wel ge weten dat de aanwezigheid van zo'n rustoord tegenover een drukke pastorie niet altijd door bewoners gewaardeerd was. Want op troostende toon zei u toen met een hoofdknik over de Kerkring heen: "Een ding is zeker, jullie hebben ten minste rustige overburen". Ik heb moeten constateren dat zij inderdaad erg rustig waren. Nu ga ik ook nog even preken; ik hoop dat niemand wegloopt. Koning Salomo heeft eens gezegd dat het aantrekkelijke van een mens zijn wel willendheid is. Als ik dat op u en uw gezin mag toepassen, dan zijn jullie buitengewoon aantrekkelijke mensen. Over wel willen en niet willen en welwillendheid kun je lang over praten. Er zijn dingen die je wel wil, er zijn dingen die je niet wil, maar welwillend heid is altijd populair. Ik geloof dat we wat dat betreft een fijne burge meester en een goed gezin aan jullie gehad hebben. Burgemeester Andel, mevrouw Andel, kinderen, het ga jullie goed. Veel zegen op jullie werk. Er is nu, loco-burgemeester en leden van de raad. een stadhouderloos-tijdperk ingetreden. Wij wensen jullie dan ook veel sterkte. En dat er geen tachtig jarige oorlog meer zal komen, daar zijn wij eigenlijk wel van overtuigd. Ik dank U." -De-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1984 | | pagina 256