-8- En slechts enkele maanden later burgemeester,, zei datzelfde raadslid: "Het was een lot uit de loterij en er is ook nog een prijs op gevallen". Een prijs waar van wij zes en een half jaar vruchten hebben mogen plukken. En dan ineens blijkt het dat je die prijs moet inleveren bij een andere gemeente. U begrijpt dat dat voor ons als raad een teleurstelling was. Eerst een grote teleurstellings maar toch, al heel erg gauw, is de blijdschap met uw benoeming tot burgemeester van de gemeente Vlist boven komen drijven en wel omdat het een benoeming is die u zelf wilde. Zes en een half jaar hebt u deze gemeente gediend als burgemeester, ik zou haast zeggen als burgervaderWant u was niet de man die maar op het gemeente huis bleef zitten om snode of minder snode plannen uit te werken. U was de man die je overal in onze gemeente kon tegenkomen. Ik heb eens iemand horen zeggen: "Ik heb vandaag op drie verschillende plaatsen onze burgemeester ont moet." Niet alleen binnen de wallen, het was ook in Helwijk en in onze mooie polder de Ruigenhil. En ik denk dat dat een van de grootste dingen is waarmee u Willemstad hebt bestuurd. En dan gaat u nu heel spoedig naar de gemeente Vlist. En dan zal de gemeente Vlist het moeten doen met de prijs die wij zes en een half jaar hebben gebruikt. Een lot uit de loterij en daar zullen ze het mee moeten doen. Toch is er nog wel wat van die prijs over-geblevenmaar u zult moeten werken met nieuwe am bities. U gaat naar een nieuwe gemeente heringedeeld, waar nog bijna niets is en u zal er zich in vast willen bijten. Maar of dat nu de juiste wijze is om als schaap met 4% poot, zoals ik eens gelezen heb, naar een nieuwe gemeente te gaan, dat betwijfel ik. Want ik denk dat het bijten niet de grootste kracht is van een schaap. Ik denk dat dat het boksen is. En toch wil ik u dan waar schuwen, want ook het boksen dat betekent dat er dan heel erg gemakkelijk deuken vallen. U hebt zelf gezegd dat u van de techniek niet zo heel erg veel verstand hebt, maar als u deuken maakt zal u het uit moeten deuken. Burgemeester, ik denk dat u het beste kan gaan met beide benen op de grond en met blijvend "meneer Andel", zoals u zes en een half jaar in onze gemeente bent geweest. Burgemeester, namens de raad van Willemstad wens ik u het allerbeste toe in uw nieuwe gemeente en ik zou willen eindigen met een kleine variant op uw eigen woorden zoals u die, naar ik aanneem, zeker gesproken hebt bij uw eerste benoeming en die vele leden van de raad bij hun beëdiging als raadslid hebben gesproken: "Het ga u goed, zo waarlijk helpe u God almachtig," Ik dank U." Daarna spreekt de gemeentesecretaris namens het gerneentepersoneel de volgende woorden: "Voorzitter, burgemeester, leden van de raad, dames en heren, Namens het gezamenlijke gerneentepersoneel wens ik u nogmaals geluk met uw be noeming tot eerste burger van de gemeente Vlist. De reactie van het personeel na het telefoontje van 10 december over uw be noeming elders was eensluidend: wat jammer dat hij nu al gaat! Men had wel verwacht dat u niet tot uw pensioen in Willemstad zou blijven, maar niemand rekende op uw vertrek zo kort na uw herbenoeming in Willemstad voor een tweede ambtstermijn. Hoe zeer uw vertrek ons spijt, wij gunnen het u toch van harte. Met uw komst in mei 1978 kreeg Willemstad een jonge dynamische burgemeester. U heeft zich hier in de loop der jaren ontwikkeld tot een bekwaam bestuurlijk manager. De wijze waarop u uw taak verrichtte, heeft op allen indruk gemaakt. Voordat u hier aan het werk toog hadden "ingewijden" u al verteld dat u in Willemstad in een gespreid bedje zou komen. Hele grote projecten waren immers in de verstreken jaren al gerealiseerd. Er zou u slechts een consoliderende taak wachten. Nou, dat heeft u geweten. Willemstad telde ruim 3000 inwoners, maar er was werk voor een gemeente met 10.000 inwoners. Daar bovenop komt nog dat in de loop der jaren het taakveld van de gemeente breder en dieper is geworden, de overheidsfinanciën zijn teruggelopen en de burgers mondiger zijn geworden. -De-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1984 | | pagina 254