-6- Een Amerikaans schrijver heeft eens van een bekend landgenoot gezegd: "Hij was een groot man, niet alleen omdat wat hij deed, maar vooral om wie en wat hij was". Deze uitspraak past ook een beetje bij u. U met uw lengte van 1.64 m. bent u een groot man. Niet alleen om dat wat u deed, en dat is veel, maar voor al om wie en wat u was voor en in Willemstad. U bent naast een goed bestuurder een medelevende collegiale voor alles en iedereen openstaande en aanspreekbare "eerste burger" van Willemstad geweest. Het waren goede jaren met u in Willem stad, het waren productieve jaren voor Willemstad. De raad van Willemstad heeft daarom besloten om u als waardering voor uw inzet in de afgelopen zes jaar en zeven en halve maand de erepenning van de stad in goud aan te bieden. Ik besef dat ik hiermee meer een traditioneel dan een orgineel cadeau aanbied. Als wij er de symboliek bij betrekken dan is er denk ik geen beter geschenk denkbaar. Het goud van de penning symboliseert de gouden banden die er gegroeid zijn tussen Willemstad,haar burgemeester en diens gezin. Gouden banden die door de tijd misschien iets zullen verbleken, maar die nooit zullen vergaan. Daar staat immers het materiaal borg voor. Burgemeester, elke keer als u die medaille ziet of als u de daarbij behorende draagspeld opdoet, dan mag en moet u weten dat u,uw vrouw, Petra en Martine de sympathie en de waardering hebben van heel Willemstad. Burgemeester, u was voor Willemstad zoals een verslaggever schreef: "op maat- gesneden"Dat was u, wij zien u met lede ogen vertrekken." De heer Munters reikt dan vervolgens de gouden erepenning van Willemstad aan de burgemeester uit. De daarbij behorende draagmedaille krijgt de burgemeester op gespeld. De heer Munters vervolgt dan zijn toespraak met de woorden: "Mevrouw Andelu kwam op 16 mei 1978 Willemstad binnen als de vrouw van bur gemeester AndelNiet, althans zo zag ik het, als een verlengstuk van de bur gemeester. Toch had men u snel ontdekt en deed men van verschillende zijden een beroep op u. U kreeg functies in het verenigingsleven. Men schakelde u in bij het kerkewerk, u maakte zich verdienstelijk in het onderwijs, u kreeg een taak in het maatschappelijk opbouwwerk. Nogmaals, niet als een verlengstuk van Willemstads burgemeester. Zo bent u niet binnengekomen, maar om uw eigen kwaliteiten en om uw persoonlijke kunnen. Jammer dat het allemaal afgebroken wordt. Willemstad zal u missen. Er is nog een terrein waarop u uitblonk. Toen u begin 1979 de ambtswoning be trok was er bij de woning een tuin - en dan moet de familie Reinders maar even de oren sluiten - die niet direct een schoonheid was. In vijf jaar heeft u er een droomtuin van gemaakt. U was de tuinarchitect, het brein achter de vormge ving, u zocht heesters en struiken in goede harmonie en kleur bij elkaar. U was ook de uitvoerder, u plantte en u schoffelde. Mevrouw Andel, het ziet er naar uit, dat u dit voorjaar niet zo veel meer zal kunnen genieten van ce kleuren van uw tuin. Als kleine compensatie, als een goedkoop surrogaat, mag ik u een boeket bloemen aanbieden. Petra en Martine, jullie kwamen zes en een half jaar geleden als kinderen naar Willemstad. Als jullie over enkele weken, enkele maanden, Willemstad verlaten, gaan jullie weg als jongedames. We zullen ook jullie missen. Jullie blijde ge zichten, de spontane armzwaai als groet als we jullie tegenkwamen. De enthou siaste verhalen als we jullie spraken. Ruim zes jaar Willemstad heeft ook voor jullie veel betekend. Toch zal de Willemstadse periode, dat kan bijna niet anders en dat moet ook niet anders denk ik, in de loop der jaren vervagen. Het zou ons spijten als Willemstad helemaal uit je gedachtenpatroon zou ver dwijnen. Daarom willen we jullie een blijvende herinnering aan Willemstad mee geven. Een herinnering die tevens een geheugensteun voor Willemstad kan zijn. Ik vind het plezierig dat ik aan ieder van jullie namens het gemeentebestuur een fotoboek van Willemstad mag overhandigen. Petra en Martine, het ga jullie goed in jullie nieuwe woonplaats, in jullie nieuwe huis, op jullie school en met je nieuwe vrienden en vriendinnen. Burgemeester, mevrouw Andel, het werk voor jullie is in Willemstad gedaan, de vriendschap blijft." -Aanbieding-

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1984 | | pagina 252