-55- De heer de Visser heeft er dan ook volledig begrip voor waarom de heer Munters niet tegen een verhoging van de gasprijs heeft gestemd. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Willemstad, gehouden °P 'J 2 FEB 1985 de voorzitter

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1984 | | pagina 246