- 10 - Primair stond, daarop de uitbreiding van de dienst openbare werken met een full-time direkteur, een tecbnisch ambtenaar, een opzichter, een typist en twee arbeiders. Aangezien echter niet op een extra uitkering uit het gemeentefonds kan worden gerekend, is dit niet haalbaar. Ik zeg dit alles togen de achtergrond van de grote waardering die we hebben voor de gemeente-architect, die dikwijls meer dan een halve week voor do gemeente werkt De benoeming van een opzichter had geen resultaten.Hij liet ons lang wachten en besloot tenslotte zijn benoeming niet te aanvaarden. Er is een nieuwe advertentie geplaatst. Tot heden hebben zich drie gegadigden gemeld. Met name hebben we pst grote voortvarendheid gewerkt aan de reconstructie van de Groenstraat en het Molenpad. Gedeputeerde Staten wezen op het tekort aan dekkingsmiddelen. Nadat de straatbelasting werd verhoogd, hebben Gedeputeerde Staten de begrotingswijziging goedgekeurd. Deze zaak kan dus nu worden aangepakt. We hebben gemeend eerst de Groenstraat en het Molenpad te moeten laten uitvoeren en eerst daarna de Voorstraat in verband met de om leiding van het verkeer. De keien voor de Voorstraat zijn reeds vroeg in het voorjaar besteld. De levering liet lang op zich wachten. De paden tussen de huizen in Helwijk moeten ook betegeld worden. Ik ben ook van mening dat maatregelen getroffen moeten worden om de nauwe straten in Helwijk vrij te houden. De auto's kunnen parkeren op het plein. Ten aanzien van de Folke Bernadottelaan dacht ik dat het terrein dat nu gereserveerd is voor zwaaigelegenheid, dienst kan doen als parkeergelegenheid. Bovendien kan het terrein tussen de Zweedse woningen misschien dienst doen als parkeerterrein. Overigens is deze zwaaigelegenheid op verzoek van de raad provisorisch aangebracht. Op het ogenblik is het voor de gemeente ontzettend moeilijk geld leningen aan te trekken voor de financiering van verschillende projecten. Via persoonlijke relaties lukt het soms nog wel. Gedeputeerde Staten kunnen geen goedkeuring verlenen als de vaste financieringsmiddelen niet verzekerd zijn. Hoewel het zeer moeilijk is om een extra uitkering uit het gemeentefonds te krijgen, zullen we op dit punt diligent blijven. Het plaatsen van een heining achter de woningen in de Groenstraat liep nogal in de papieren. We zouden betonpalen willen hebben met gaas, ook op zij van de hoekwoningen. Uit telefonische informaties is gebleken dat men in den Bosch in principe accoord gaat met het uitbreidingsplan Helwijk. Binnenkort kan hierover bericht worden verwacht. Dit geldt ook voor het bouwrijp maken van een gedeelte, dat bestemd is voor de bouw van 20 woningen. We hebben bericht gekregen dat de gemeente nog 6 woningen krijgt toegewezen. De heer Sneep heeft tenslotte besloten om toch maar in Helwijk te beginnen. De uitgifteprijs van de grond geeft veel zorg. De architect heeft al een stuk grond uitgezet maar dit bleek voor de heer Sneep te klein te zijn. Daarom is het industrieterrein uit gebreid tot een oppervlakte van 1.36 ha. We kunnen de prijs niet al te zeer drukken ten koste van de grond bestemd voor de woningbouw.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 91