9 De voorzitter antwoordt dat dit wel voorkomt. Als de riolering klaar is komt er nog meer werk,aldus de voorzitter, bv. het aanbrengen van een grasmat rond do Kerkring. Spreker vindt het treurig dat van de 32 bomen die in Helwijk zijn geplant, er nog maar 5 in leven zijn. Ze worden vernield door de jeugd, dikwijls onder het oog van do ouders. De politie is er aan te pas moeten komen. Het is van groot belang de dienst openbare werken uit te breiden. De heer de Lint zal na afloop van de rioleringswerkzaamheden graag een overzicht willen zien van de kosten en het over schrijdingsbedrag van de begroting. Diets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Willemstad van P.B.Bouman Jr. KDane V V"

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 63