■1 - 7 - De heer Koekkoek zegt dat de aanvraag enkele weken geleden is ingediend en is doorgezonden naar de gemeente-architect voor een nadere specificatie. De heer A.de Wit maakt de voorzitter opmerkzaam op de water overlast die de bewoners van de Kerkring ondervinden. De oorzaak moet worden gezocht in verstopping van de riolering als gevolg van te kleine buizen. De afvoerputten staan vol water. De roosters die de afvoerputten dekken zijn te grootSpreker stelt voor de riolering grondig te verbeteren. De heer Dekkers stelt voor dat de architect een begroting opmaakt voor een afdoende verandering van de riolering. De voorzitter zal dit spoedig met de gemeente-architect bespreken. De heer de Wit vraagt of de voorzitter al iets weet over de plaatsing van de clubgebouwen voor de padvinderij. De voorzitter moet hierover nog een onderhoud hebben met de stiching "Menno van Coehoorn". De heer Kamp vraagt koe het staat met de aanleg van de Groenstraat De voorzitter zegt dat het plan gereed is. Het is al behandeld in het college van burgemeester en wethouders. Het college moet zich nog verstaan met gedeputeerde staten om te proberen een bijdrage te krijgen in de nog al hoge kosten. Tegelijk mot het leggen van de straat moet het middenpad worden betegeld anders wordt het weer lapwerk. De heer Kamp vraagt wat er gaat gebeuren als er geen bijdrage wordt verleend. De voorzitter antwoordt dat de betegeling van het middenpad dan zal moeten wachten. Het leggen van de straat is primair. Maar liever zouden burgemeester en wethouders alles teglijk laten uitvoeren. De heer Kamp vraagt naar de betonnen schutting achter de woningen in de Groenstraat. De voorzitter zegt dat de kosten op f.2000,komen. Onder zocht moet nog worden of dit bedrag in de grondkosten kan worden opgenomen. De heer Kamp vraagt of de bouw van de schaapskooi al voor elkaar is. De voorzitter zegt dat de stichting "Menno van Coehoorn" haar goedkeuring heeft verleend aan het plaatsen van de schaapskooi op bastion II tussen de Hofstraat en de Raadhuisstraat. De heer Kamp vraagt of de bouw voor de winter voltooid kan zijn. De voorzitter zegt dat de financiering zorgen baart. De kosten bragen - f.20.000,Voor de bouw is rijksgoedkeuring nodig. We zuiden misschien moeten zoeken naar een goedkopere oplossing. De voorzitter hoopt in de volgende vergadering op deze zaak terug te komen. De heer de Lint vraagt zich af wat er van de riolering terecht zal komen, daar hij heeft geconstateerd dat een rioolbuis welke op de hoek van de Kerkring-Jan van Glymesstraat in de Kerksloot uitmondtomhoog steekt. Spreker heeft de gemeente-architect opgebeld,die eens pols hoogte zou gaan nemen. - 8 - V

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 61