- 10 - Ook volgens deze spreker wordt er niets afgemaakt. Hij zegt, dat er zo spoedig mogelijk een plan moet komen van zowel de "be strating van de Groenstraat als van het Molenpad. De voorzitter zegt toe, dat er "binnenkort ook een apart plan voor het Molenpad zal komen. De heer Schuil vraagt zich af wat de provisorische verbetering van de Groenstraat, hetgeen is gebeurd in eigen beheer, nu eigenlijk heeft ge kost. Hij zou op het eind van het jaar daar graag een overzicht vanwillen zien, omdat hij betwijfelt of uitvoering in eigen beheer nu wel zo voor delig is. De heer Kamp vraagt waarom nu de kei' n van de Voorstraat naar de Kerkring moeten. Kunnen daar geen gewone straatklinkers komen, zo vraagt hij zich af. De heer de Lint vraagt of er nu in het middenpad op de Voorstraat misschien ook weer kleine steentjes komen. Als alles zo oud moet blijven, dan passen die moderne tegels er ook helemaal niet bij. De voorzitter zegt. dat er ergens grenzen zijn. Men kan miet teruggaan naar de Middeleeuwen. De heer de Lint kan niet begrijpen, waarom er voor de Voorstraat van die dure keien moeten worden gekocht. De voorzitter meent toch, dat er nu bijzonder goede en mooie keien in de Voorstraat komen. De heer de Wit vraagt of het niet mogelijk is de steentjes langs de Kerk ring met een soort trottoirband van de straat te scheiden. Als dat niet gebeurt, aldus de heer de Wit, dan verzakken ze meteen weer, want deze steentjes zijn veel te zwak voor vrachtauto's. De voorzitter acht dit niet mogelijk, omdat dan de rijweg veel te smal wordt De voorzitter vraagt verder, op aandrang van de heer Schuil, aan de gemeen- te-architekt of de prognoses voor het rioleringsplan, voor wat betreft de tijd, ongeveer benaderd word De heer Hartmans zegt, dat, de afgelopen winter in aanmerking genomen, h-? - niet kan zeggen dat men achter is op het tijdschema. De prognoses kunnen nog goed gevolgd worden, aldus spreker. Herstel De voorzitter zegt dat dit herstel wacht op overdracht van de haven havenmuur aan de gemeente. De zaak is echter nog een zaak van overleg voor een inter departementale commissie van de Ministeries van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Verkeer en Waterstaat en Financiën. Uit de som, die de ge meente bij overdracht zal ontvangen, zal de havenmuur gerestaureerd worden. Indertijd zijn de kosten voor het plaatsen van een ijzeren damwand begroot op f„ 187.000, aldus de voorzitter. De heer Schuii dacht eigenlijk dat het hier een normaal onderhoud betrof Ondanks het mooie hekwerk, aldus spreker, wordt dit zo langzamerhand een schandvlek voor onze gemeente. Hij vindt dit een levensgevaarlijke toestand. Spreker kan zich tenminste moeilijk voorstellen dat er een hekwerk ge plaatst wordt indien men de zaak wel vertrouwt. Hij vindt het wel heel erg dat een stel ambtenaren in Den Haag dit allemaal tegenhouden. De voorzitter zegt dat de procedure van het overnemen inderdaad erg lang zaam loopt. Dor.dvraag. De heer Schuil stelt voor om de rondvraag ook maar uit te stellen tot de vergadering van dinsdag 9 juni 1964. Alle raadsleden gaan hiermede akkoord, alleen de heer de Lint zou graag nc0 één vraag willen stellen en zulks naar aanleiding van een kwestie over gras. - 11 -

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 38