- 24 - een aanbieding te doen, omdat nog enige gegevens moeten worden ontvangen met "betrekking tot een propaanlucht gasve rsórging en "bovendien nog wordt nagegaan op een voorlopige distributie van cokesovengas (mijngas) nog moge lijk en wenselijk is. Zij hopen echter op korte termijn nader over de gasvoorziening te kunnen informeren. De voorzitter zegt, dat burgemeester en wethouders de gasleidingen graag tegelijk met de riolering hadden laten leggen. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de buitengewoon prettige discussie. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Willemstad van

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 24