Hij heeft aangeboden om f.10,per m^ te betalen voor het te bebouwen gedeelte en f.2,50 per m^ voor het opslagterrein, dat 95i° van de totale oppervlakte uitmaakt. De heer Dekkers vindt verder praten zinloos als de heer Sneep niet met een behoorlijk bod komt. Dit is geen basis om te onderhandelen. De heer Schuil stelt voor een uitgifteprijs te noemen die in de omgeving usance is. De moeilijkheid ligt in het feit dat het industrie terrein aan de woonwijk is gekoppeld. De voorzitter zegt dat eerst de uitgifteprijs van de grond moet worden herberekend aan de hand van het gewijzigde plan. Pas daarna kunnen we bezien hoe ver we maximaal kunnen gaan. Nadat de prijs bekend is zal de heer Sneep in een besloten vergadering worden uitgenodigd. De raad acht het plan Oost acceptabel. Als het industrieterrein niet belangrijk wordt uitgebreid zal het gedeelte aan de andere zijde van de provinciale weg komen te vervallen. De heer Margry zal het plan bijwerken, waarna het kan worden voorgelegd in de Bosch. Tenslotte dankt de voorzitter de heer Margry voor zijn komst.

Raadsnotulen

Willemstad: 1927-1995 | 1964 | | pagina 100