18 zijn. Hij heeft de bewoners geadviseerd de schade op te geven. Het bedrijf is hiervoor verzekerd. De gemeente draagt zorg, dat de bewoners aan de kwestie geen nadelen zullen overhouden. Naar zijn weten is alles in goed overleg met de bewoners geregeld. De VOORZITTER is het met de heer IJzermans eens, dat de opdrachtgever koördinerend dient op te treden. Hij zegt toe, dat het toezicht in deze zal worden verscherpt. De heer VAN REIJEN is door enkele burgers benaderd. Zij vertelden hem, dat het hele afgelopen weekend een container met grafresten heeft gestaan bij de R.K. begraafplaats aan de Nassaulaan. Gezien de inhoud vond men dit niet erg piëteitsvol en bovendien geen visitekaartje van Steenbergen bij het inrijden van de stad. Hij vraagt of het college in deze regulerend kan optreden. De kwestie is bij de VOORZITTER bekend. Hij is daarover ook benaderd. De opdrachtgever behoort er voor te zorgen dat dit niet kan gebeuren. De VOORZITTER zegt toe, dat de opdrachtgever zal worden benaderd. De heer IJZERMANS merkt nog op, dat hij deze week in de Hoogstraat een container aangetroffen heeft midden op de rijbaan zonder verlichting e.d. Is dit toegestaan. De VOORZITTER antwoordt ontkennend en zegt toe dat de wethouder dit even eens nagaat. Hij is van mening, dat het toezicht op dergelijke zaken ook enige verscherping verdient. Of in de opdracht aan de aannemer meegeven, dat hij hierop dient toe te zien. 18. SLUITING De VOORZITTER sluit de vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus yastgeate ?an del raad vlan 0 me 119 91 ie sekijenaris, Meulblok ld in de openbare vergadering de gemeente Steenbergen van n Wijk.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 69