10 11 12 13 14 15 Votering krediet ad. ƒ.374.000,= ten behoeve van het bouwrijpmaken bestemmingsplan Boetse Molen (16e wijziging begroting 1991 en le wijziging begroting 1991 van het Grondbedrijf) Benoeming drie ambtenaren tot ambtenaren van de burgerlijke stand Uitbreiding basisschool de Nieuwe Veste te Steenbergen 7 Aanpassing/uitbreiding inbraakbeveiliging basisschool Maria Regina te Steenbergen Rondvraag (begin J. Brouwers) Sluit ing 13

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 36