gemeente Steenbergen NOTULEN Aanwezig van de openbare vergadering van de raad op 28 februari 1991 om 19.30 uur in de raadzaal Wijk, G. van voorzitter Ooms, C.F.J. wethouder He ijmans, A.A.M.M. wethouder Baartmans, J.P.A. lid Brouwers, J.B.L. lid Elzakker, H.G. van lid Gorissen, J.C.M.M. lid Nispen-Aarden, A.W.M. lid Onland-van Haaren, M.A.F.H. lid Rasenberg, M.J.J. lid Re ij en, C.H. van lid Reijnders, M.P.M. lid IJzermans, A.G.M. lid Zantvliet, J.W.C. van lid Meulblok, W.P. sekretaris Ernest-RommensJ.J. notuliste Afwezig met kennisgeving: Schilt, J. van Publieke tribune: 20 Pers: 5 INHOUD 1. Opening Onderzoek geloofsbrieven van de heer M.H.C.M. Lambers Vaststelling notulen openbare vergadering van 31 januari 1991 Behandeling ingekomen stukken en mededelingen 7e wijziging gemeenschappelijke regeling I.Z.A. Noord-Brabant 2. 3. 4. 5. 6. 9. Verkoop 2.000 m2 grond aan Bouwbedrijf Gorisssen te Steenbergen bladz 1 7. Vaststelling 11e wijziging Algemeen Ambtenaren Reglement Verklaring dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor een deel van de binnenstad Beslissing op ingediende bezwaarschriften tegen het ontwerp Welzijnsplanning en -jaarprogramma 1991 11 4

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 16