8 Meerdere malen heb ik hierbij moeten denken aan collega raadslid Herman Buijs uit Nieuw-Vossemeer. Ook hij weet nu wat het is om oppositie te voeren en genegeerd te worden. Je zet je voor 100% in en krijgt stank voor dank. In de commissievergadering openbare werken van oktober 1990 heeft hij amper kans gehad zijn standpunt over verkeersremmende maatregelen toe te lichten. Hij werd niet serieus genomen en zelfs uitgelachen. Hij heeft hierna alles op schrift gesteld. Reakties bleven uit. In de laatste commissievergadering van januari werd hij min of meer afgeblaft. Als het doel van deze coalitie is het voeren van een ontmoedigingsbeleid dan hebben ze daarin een hoog cijfer ver dient. Rest nu de vraag of we op deze wijze met elkaar op de juiste weg zijn. Twee weten meer dan een. Laten we naar elkaar luisteren en samen naar oplos singen zoeken. Kennis is macht, macht is niet noodzakelijk kennis. Mevrouw ONLAND deelt mee, dat het CDA blij is met een gevonden oplossing voor het oversteken van de kinderen van school naar Noord-Oost. De ideale oplossing is het niet. Maar gehoopt wordt dat het een goede oplossing is, waar de kinderen veilig kunnen oversteken. Over de juiste plaats van de stoplichten is men het binnen het CDA niet helemaal eens. Vandaar dat men meegaat met het advies van de deskundige. Men wil ook hierbij meenemen de fietsers, want er steken meer fietsers over dan voetgangers De VOORZITTER antwoordt de heer Brouwers dat zijn schriftelijk stuk samen met alle adviezen van ondermeer bewoners en vermeende deskundigen en politieke adviezen zijn meegenomen. Dat er dan sommige zaken wel worden gehonoreerd en andere niet, kan het college ook niet helpen. De VOORZITTER geeft het woord aan wethouder Ooms. Wethouder OOMS deelt de diverse sprekers die gevraagd hebben om de uitslag van het onderzoek van de deskundige mede, dat dit onderzoek plaatsgevonden heeft op woensdag 30 januari 1990. Men is drie kwartier ter plaatse geweest en heeft de situatie daardoor goed in ogenschouw kunnen nemen. Aansluitend op het gestelde door de heer Gorissen over de snelheid ter plaatse beaamt wethouder Ooms dat het hen en ook de verkeersdeskundige opgevallen is dat daar inderdaad niet hard gereden wordt. Dit is nu ook nog bevestigd door de kontrole's die de heer Gorissen onder de aandacht heeft gebracht. De uitslag voor wat betreft de juiste lokatie is als volgt: de deskundige geeft de voorkeur om de stoplichten aan te brengen in het gedeelte tussen de Paulus Baxstraat en de Binnenvest. Om redenen, dat de kinderen uit de David van Orlienstraat rechts van de weg komen 95% zijn fietsers) zij kunnen dan op de knop duwen en wachten tot het licht op groen springt, steken dan over en komen direkt aan de rechtse zijde van de Paulus Baxstraat uit. De school ligt ook aan de rechtse kant. Deze situatie doet zich voor met het naar school toe gaan. Met het terugkomen is het zaak dat de kinderen weer oversteken bij de stoplichten en dan richting Binnenvest naar huis rijden. Dit zal de kinderen dienen te worden aangeleerd. Hiervoor is een belangrijke taak weggelegd bij de ouders en de leerkrachten. De kinderen rijden thans allemaal over het voetpad Kruispoort-Frederiksbolwerk. Indien u instemt met het voorstel wordt dit pad afgesloten. Er zal misschien geen 100% gebruik gemaakt worden van de verkeers lichten, maar vanwege de overheid is er dan alles aan gedaan. Wij hopen, dat de nu geopperde lokatie de beste oplossing is. Terugkomende op de uitspraak van de heer Brouwers dat hij genegeerd zou zijn. Dat bestrijdt de wethouder. De heer Brouwers is met zijn plan gekomen. De direkteur gemeentewerken heeft dit plan bekeken en ook de heer Timmermans, de verkeersdeskundige. Zij hebben direkt uitsluitsel gegeven over het plan. Het is een leuk plan. Maar niet voor deze weg, want die leent zich daar niet voor. Het plan, dat door de Werknemerspartij is aangeleverd is niet genegeerd, maar is duidelijk ook in ogenschouw genomen.

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1991 | | pagina 10