gemeente Steenbergen NOTULEN van de besloten vergadering van de raad op 13 januari 1989 om 19.00 uur in de raadszaal Aanwezig: Adriaansen, A.J. van Elzakker, H.G. Franken, C.A. Hage, D.G. He ijmans, A.J. Machielse-Schouteren, D.P.M. van Mispan-Aarden, A.W.M.H. Onland-van Haaren, M.A.F.H. OomsCJ van Reij en, C.H. Re ij ndersM.P.M. van Schilt, J. van de Watering, J.L.M. IJzermans, A.G.M. van Zantvliet, J.W.C. Meulblok, W.P. bladz 2 2 2 wethouder lid lid lid lid lid lid lid wethouder-Voorzitter lid lid lid lid lid lid secretaris INHOUD 1Opening 2. Profielschets burgemeester 3. Sluiting

Raadsnotulen

Steenbergen: Notulen gemeenteraad, 1920-1996 | 1989 | | pagina 1