-2- 11. Votering krediet ad. f. 86.000,t.b.v. vervanging van tractor 7 met aanhangwagen en de houtversnipperaar (32e wijziging begroting 1988) 12. Vaststelling verordening tot regeling van de samenstelling, taak, werkwijze en geheimhouding van de vertrouwenscommissie i.v.m. vacature burgemeestersfunktie 13. Verklaring dat wordt voorbereid een wijziging van het uitbreidings plan kom Steenbergen (hoek Wilhelminastraat-Julianastraat) 14. Verklaring dat wordt voorbereid een wijziging van het uitbreidings plan in Hoofdzaak (Nieuw Cromwielswegje 15. Opruimen sloopterrein aan de Ligneweg (34e wijziging begroting 8 1988) 16. Vaststelling geluidhinderverordening 1988 17. Aanpassing besluit tot het verlenen van medewerking aan de S.R.W. t.b.v. a. de bouw van 7 woningen in Oostdam/Binnenvest b. verstrekken bijdrage in de kopkosten c. verstrekken jaarlijkse bijdrage d. garanderen geldlening 18. Begrotingsbehandeling 1989 le termijn (algemene beschouwingen) 19. Rondvraag (begin D. Machielse-Schouteren) 19.1. Toezending b&w-besluitenlijst (C. v. Reijen) 19.2. Politie-actie (D. Hage) 19.3. Voorzieningen bermen buitenwegen (J. v. Schilt) 9 19.4. Eerste steenlegging nieuw politiebureau (H. van Elzakker) 19.5. Herstel beschadiging vluchtheuvel D. v. Orliënsstraat (M. Onland- v. Haaren) 19.6. Vermindering lijnbusdienst Kruisland (M. Reijnders) 19.7. Subsidiëring hengelsportverenigingen (M. Reijnders) 10 20. Sluiting

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 99