-ecffr -2- 10. Intrekking "verordening op de keuring van waren in de gemeente Steenbergen 11. Intrekking "destructieverordening van de gemeente Steenbergen"; vaststelling "destructieverordening, 1988" 12. Votering krediet ad f.357.000,= t.b.v. vervangen rioleringen West-Zandberg (ged.), Pastoor Antoniusstraat en Eerste Boutweg 28e wijziging begroting 1988) 13. Vervanging marmoleum basisschool Pius-X te Welberg 14. Vaststelling van het educatief programma basiseducatie 1989 en subsidiëring OVO, Regionaal Instituut voor basiseducatie voor het jaar 1989 15. Afrekening en vaststelling van het definitief subsidie OVO, 6 Regionaal Instituut voor basiseducatie over het jaar 1987 16. Votering krediet ad. f.17.511,= t.b.v. het verplaatsen van het hekwerk sportpark te Steenbergen 17. Garanderen geldlening Stichting Regionaal Woningbezit t.b.v. bouw 7 woningen aan de Oostdam/Binnenvest 17A.Aanbieding begroting 1989 van: a. algemene dienst b. grondbedrijf c. centraal antenne bedrijf d. le t/m e wijziging begroting 1988 inclusief recreatienota 18. Rondvraag (begin C. Franken) 18.1. Afronding bestemminsplan Komplan-Oost (parkeerterrein ontsluiting Noord-Oost) (D. Hage) 18.2. Subsidiering verbetering verkeersveiligheid kleine kernen (A. He ijmans) 18.3. Wateroverlast door terreinophoging achter A.B.N. (A. IJzermans) 7 18.4. Verwijdering "verkeersruggen" in bocht Wildenhoeksestraat (C. v. Reij en) 18.5. Begeleiding asielzoekers (C. v. Reijen) 8 18.6. Bezoek aan grotere bedrijven (C. v. Reijen) 19. Sluiting

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 91