gemeente Steenbergen NOTULEN van de openbare vergadering van de raad op 27 oktober 1988 om 19.30 uur in de raadszaal Derksen, A.J.M. voorzitter Adriaansen, A.J. wethouder van Elzakker, H.G. lid Franken, C.A. lid Hage, D.G. 1 id Heijmans, A.J. lid Machielse-Schouteren, D.P.M. lid van Nispen-Aarden, A.W.M.H. lid Onland-van Haaren, M.A.F.H. lid Ooms, C.J. wethouder van Reij en, C.H. lid Reijnders, M.P.M. lid van Schilt, J. lid van de Watering, J L.M. lid IJzermans, A.G.M. lid van Zantvliet, J.W C. lid Meulblok, W.P. secretaris Publieke tribune 9 personen Pers 4 personen Inhoud 1Opening 2. Vaststelling notulen openbare vergadering 29 september 1988 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen VIII. 1. Plaatsing rustbanken in de groenstrook van de Eerste Boutweg (M. Reijnders) B.3. Oorzaak vissterfte Middenvest (A. IJzermans) 4. Verkoop 1150 m^ industriegrond aan P. Baartmans, Berkepad 13 te Steenbergen 5. Verkoop 32 m^ grond aan de Kleine Kerkstraat aan de heer J. v. Oers bladz 3 6. Verkoop 10.900 ha. grond op het industrieterrein aan Insulcon 4 Benelux b.v. te Steenbergen 7. Votering krediet ad f.13.064,= t.b.v. de aanschaf van een Suzuki pick-up (27e wijziging begroting 1988) 8. Verklaring dat wordt voorbereid een wijziging van het bestem mingsplan "Landelijk Gebied" i.z. verplaatsing benzinestation aan de Wipstraat 9. Verklaring dat wordt voorbereid een wijziging van het uit- 5 breidingsplan in hoofdzaak en het uitbreidingsplan in onderdelen kom Steenbergen

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 90