-9- Mevr. V.D. WATERING deelt mee, dat de Werknemerspartij bij haar stand punt blijft. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig van de heer van Reijen, waarbij mevr. v.d. Watering, J. v. Schilt, en J. van Zantvliet geacht wensen te worden te hebben tegengestemd. De heer VAN REIJEN wil nog opmerken, dat zijn fractie tot dit compromis gekomen is om te voorkomen, dat de twee burgers de dupe zouden worden. 8. VERKLARING DAT WORDT VOORBEREID EEN WIJZIGING VAN HET UITBREIDINGSPLAN IN ONDERDELEN "ZUID" (UITBREIDING SPORTSCHOOL LINSKENS AAN DE VAN GLYMMES- STRAAT) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 9. GARANDEREN GELDLENING S.R.W. De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 10. AANPASSING BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN MEDEWERKING AAN DE S.R.W. t.b.v. A. bouw 9 woningen N.O. B. verstrekken bijdrage in kopkosten C. verstrekken jaarlijkse bijdrage D. garanderen geldlening De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 11. VERLENEN MEDEWERKING AAN DE S.R.W. t.b.v. A. de bouw van 7 woningen Oostdam/Binnenvest B. verstrekking bijdrage in de kopkosten C. verstrekken jaarlijkse bijdrage D. garanderen geldlening Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN wil naar aanleiding van dit agendapunt er voor pleiten, dat het college aandacht blijft houden voor het "aanpasbaar bouwen" voor de ouder wordende mens. Zij denkt dan met name aan toekomstige woningbouwplannen in de binnenstad. De bouw van dit soort woningen voorkomt een hoop ellende en zorgt er voor dat men niet noodgedwongen moet ver huizen. Men kan dan blijven wonen met winkels en diensten vlakbij de hand. Zij vraagt om hierover overleg te voeren met de Stichting Regionaal Woning- bezit De VOORZITTER zegt dit graag toe. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 12. RESERVEVORMING WERKVOORZIENINGSSCHAP WEST-NOORD-BRABANT (le WIJZIGING BEGROTING 1989 WERKVOORZIENINGSSCHAP) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 86