-2- 6. Verklaring dat wordt voorbereid een wijziging van het bestemmingsplan Kom Steenbergen (woningbouw hoek Oostdam - Binnenvest 7. Beslissing op de verzoeken om schadevergoeding ex artikel 49 W.R.O. van de heren J.F. de Bruin, D.J.G.M. Andriessen, V.O.F. Koninklijke Juweliers en Edelsmeden fa. A.J. Andriessen, handelend onder de naam Konandal Aluminium Bouwelementen 8. Verklaring dat wordt voorbereid een wijziging van het Uitbreidingsplan in Onderdelen "Zuid" (uitbreiding sportschool Linskens aan de van Glymesstraat9 9. Garanderen geldlening S.R.W. 10. Aanpassing besluit tot het verleden van medewerking aan de S.R.W. t.b.v. a. bouw 9 woningen N.O. b. verstrekken bijdrage in kopkosten c. verstrekken jaarlijkse bijdrage d. garanderen geldlening 11. Verlenen medewerking aan de S.R.W. t.b.v. a. bouw van 7 woningen Oostdam/Binnenvest b. verstrekken bijdrage in de kopkosten c. verstrekken jaarlijkse bijdrage d. garanderen geldlening 12. Reservevorming werkvoorzieningsschap West-Noord-Brabant (ie wijziging begroting 1989 werkvoorzieningsschap) 13. Rondvraag (begin C. v. Reijen) 10 13.1. Overleg gebruikers De Dam i.v.m. Edah-vestiging (C. v. Reijen) 13.2. Verkiezing hoofdingelanden waterschap Zoomvliet (C. v. Reijen) 13.3. Vestiging stembureau in scoutingebouw t.b.v. woonwijk Noord-Oost (C. v. Reijen) 13.4. Korting bij automatische betaling ENWA-rekening (C. v. Reijen) 13.5. Tijdige vaststelling subsidie- en procedurever ordening (C. v. Reijen) 11 13.6. Betrekken koffie van kleine koffieboeren uit derde wereldlanden (A. v. Nispen-Aarden) 13.7. Bepaling datum vergadering commissie R.O. (M. Onland-v. Haaren) 13.8. Projekten geluidsisolatie (D. Machielse-Schouteren) 13.9. gebruik verdieping EDAH-winkel voor levende muziek- repetities (D. Machielse-Schouteren) 13.10. Bereikbaarheid apotheek en winkels voor minder validen (D. Machielse-Schouteren) 13.11. Parkeren Zoutstraat (A. IJzermans) 12 13.12. Openbare verlichting hoek Drielindekensweg en -dijk (A. IJzermans) 14. Sluiting.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 79