-11- 16.9. Verbreding gedeelte Boswijkdreef in kader van ruilverkaveling (A. He ijmans) De heer HEIJMANS vraagt of het achterste gedeelte van de Boswijkdreef in het kader van de ruilverkaveling nog verbreed wordt. De VOORZITTER antwoordt, dat de gemeente ter plaatse grond heeft toebedeeld gekregen, zodat verbreding mogelijk wordt na verlegging van de sloot. De gemeente moet echter zelf de sloot vergraven 17. SLUITING De VOORZITTER sluit om 20.40 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed en wenst allen een prettige vakantie toe. ergen van de voorzitte fetil blok Aldus vastgesteld in de ope van de raad\der gemeente St 988

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 66